Aktualności
Życie akademickie
07 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-07

Projekt dla nauczycieli historii

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz EU-Russia Civil Society Forum zapraszają nauczycieli historii z Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy na cykl webinariów, które zostaną poświęcone edukacji historycznej. Prowadzić je będzie międzynarodowy zespół szkoleniowy.

Projekt jest częścią programu historycznego „Confronting Memories”, który z powodzeniem realizuje EU-Russia Civil Society Forum. Ma na celu przygotowanie materiałów i scenariuszy lekcyjnych o II wojnie światowej za pomocą metod nauki historii wykorzystujących pojęcia „wieloperspektywiczności” lub „multinarracyjności”.

Zachęcamy do przyjęcia postawy „poznaj, zrozum i uszanuj” wobec wzajemnej wizji historii. Mamy nadzieję, że taką postawę uda nam się wprowadzić na sale lekcyjne na Białorusi, w Niemczech, Polsce, Rosji i na Ukrainie – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

W ramach projektu przeanalizowane zostaną materiały lekcyjne stworzone w ramach poprzedniej edycji projektu przez nauczycieli z Białorusi, Niemiec, Polski i Rosji. Ponadto uczestnicy wezmą udział w wycieczce studyjnej do Krzyżowej (w połowie września), w ramach której będą mieli szansę integracji, podjęcia dyskusji i wymiany opinii na temat nauczania historii. Przewidziano także specjalny program kulturalny.

Cykl czterech webinariów/szkoleń, podczas których stworzone zostaną nowe materiały lekcyjne, rozpocznie się pod koniec kwietnia i potrwa do końca lipca 2021 r. Później, od września do grudnia, zaplanowano opracowanie materiałów, ich promocję i wdrożenie w  poszczególnych krajach.

Propozycja adresowana jest do nauczycieli historii zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji
zawodowych i naukowych oraz pracą w międzynarodowej grupie nauczycieli. Chętni powinni przesłać CV oraz list motywacyjny, w którym znajdzie się informacja o pomysłach kandydata na upowszechnienie opracowanych w trakcie trwania projektu materiałów dydaktycznych. Od uczestników wymagana jest znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 18 kwietnia 2021 r. na adres odpowiedzialnej za projekt Kamili Łabno-Hajduk: kamila@kew.org.pl. Więcej szczegółów na stronie internetowej Kolegium Europy Wschodniej.

EU-Russia Civil Society Forum zostało ustanowione w 2011 r. przez organizacje pozarządowe jako stała platforma współpracy, która obecnie skupia 185 organizacji pozarządowych z Rosji i UE w roli członków lub organizacji wspierających. Celem EU-Russia Forum jest rozwój współpracy pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z Rosji i UE oraz zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w dialogu pomiędzy UE i Rosją.

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest fundacją założoną w 2001 r. z inicjatywy patrona, wieloletniego dyrektora rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Misją Kolegium jest praca na rzecz budowy Europy Wschodniej jako wspólnoty ludzi wolnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)