Aktualności
Życie akademickie
27 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-27

Inicjatywy lubelskich studentów ze wsparciem z miejskiego budżetu

Młodzieżowy Panel Obywatelski, Studencki Festiwal Biznesu czy Lubelski Integrator Akademicko-Medialny – to tylko część z projektów wyłonionych w ramach kolejnego konkursu Prezydenta Miasta Lublin na wsparcie inicjatyw akademickich.

Celem konkursu „Lublin Akademicki” jest promocja oraz wsparcie inicjatyw akademickich podejmowanych w Lublinie. Działania realizowane w ramach III edycji skierowane będą zarówno do społeczności związanych z lubelskimi uczelniami, jak również wszystkich mieszkańców Koziego Grodu i włączone w obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

W tegorocznym konkursie złożono 37 wniosków na łączną kwotę 583 tys. zł. Spośród nich wyłoniono 8 przedsięwzięć, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 99 tys. zł. Najwyższe dofinansowanie (20 tys. zł) otrzymały m.in. takie inicjatywy, jak:

  • Młodzieżowy Panel Obywatelski, zgłoszony przez Koło Naukowe Badaczy Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zakładający przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz debaty młodzieżowej z przedstawicielami miejskich instytucji publicznych, które posłużą do wypracowania rekomendacji dotyczących strategii działania na rzecz zwiększania zaangażowania młodych w życie publiczne miasta i kształtowania polityki miejskiej uwzględniającej potrzeby młodych mieszkańców Lublina;
  • Studencki Festiwal Biznesu, zgłoszony przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, polegający na organizacji wydarzenia mającego na celu zaprezentowanie firmom potencjału studentów wydziału. Studenci będą mieli szansę na przedstawienie zaproszonym gościom z branży marketingowej, bankowej, IT, spedycyjnej, logistycznej, księgowej oraz przedstawicielom Platformy „Wschodni Akcelerator Biznesu” swoich osiągnięć naukowych i pomysłów na biznes;
  • Wolna WySPA Ukraina. Lubelski Integrator Akademicko-Medialny, zakładający stworzenie w języku polskim, ukraińskim i angielskim cyklu treści audiowizualnych, audialnych, prasowych i internetowych przez studentów kierunków dziennikarstwo, socjologia oraz stosunki międzynarodowe na WSPA. Treści te w zróżnicowanych, krótkich i przystępnych dla odbiorcy formach i gatunkach poruszać będą tematykę społeczną i kulturalną w kontekście studenckiego i akademickiego funkcjonowania Lublina, tym samym integrując społeczność akademicką miasta.

Studenci zrealizują także projekt Zrobotyzowany Lublin – Roboty Promują Wiedzę Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej, polegający na przeprowadzeniu warsztatów naukowych skierowanych do uczniów szkół średnich, dzięki którym zdobędą oni wiedzę z zakresu współczesnej robotyzacji, produkcji i procesów technologicznych, a także będą mieli szansę na samodzielne programowanie. Z kolei Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizuje Białą niedzielę – to akcja prozdrowotna przeznaczona dla wszystkich mieszkańców miasta. Jest ona przeprowadzana od lat we współpracy z organizacjami studenckimi oraz studenckimi kołami naukowymi. Wydarzenie ma na celu umożliwienie mieszkańcom skorzystania z darmowych badań profilaktycznych oraz z konsultacji ze specjalistami, a także uczestnictwa w otwartych wykładach oraz warsztatach dotyczących profilaktyki i zachowań prozdrowotnych ze szczególnym wyróżnieniem tematyki zdrowia psychicznego.

Pozostałe wyłonione projekty to inicjatywy lokalnych fundacji i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

MK, źródło: www.lublin.eu

Dyskusja (0 komentarzy)