Aktualności
Życie akademickie
05 Września
Źródło: NCN
Opublikowano: 2022-09-05

Przedłużenie naboru w programie stypendialnym dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Do 16 września został przedłużony termin składania wniosków w specjalnym programie stypendialnym Narodowego Centrum Nauki dla studentów i badaczy z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora. Stypendia w wysokości maksymalnie 5 tys. zł będą przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy.

Celem programu jest stworzenie studentom i naukowcom na początku kariery możliwości kontynuowania studiów, pisania pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej albo realizacji innych form kształcenia w polskich ośrodkach. Nowością w tym programie jest możliwość realizowania go częściowo zdalnie. Stypendystki i stypendyści mogą do połowy czasu, na który jest przyznawane stypendium, przebywać w Ukrainie. Stypendia będą przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy.

Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne instytucje naukowe. Jednostka składająca wniosek o grant musi wskazać opiekunkę lub opiekuna naukowego, wspierającego stypendystkę lub stypendystę programu. Do wniosku należy także dołączyć plan integracji studenta lub młodego naukowca z polskim środowiskiem badawczym oraz informacje o korzyściach, jakie może odnieść ukraińskie środowisko akademickie z wiedzy i doświadczeń,
które laureat tego programu zdobędzie w Polsce. Wysokość finansowania z NCN przeznaczonego dla jednego stypendysty może wynosić maksymalnie 5 tys. zł (wnioskodawcy mogą ubiegać się też o niższe kwoty i
zaplanować pokrycie części kosztów ze środków własnych). Planowane jest sfinansowanie około dwudziestu stypendiów.

Program finansowany jest z funduszy norweskich i EOG w ramach Programu badań podstawowych, którego operatorem jest NCN. Szczegółowe informacje i warunki konkursu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)