Aktualności
Życie akademickie
21 Lutego
Opublikowano: 2019-02-21

Przedstawiciel GUMed w grupie roboczej EFIM

Dr Zbigniew Heleniak z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany do Quality and Professional Issues Working Group of European Federation of Internal Medicine (EFIM).

Celem tej grupy jest ocena i poprawa jakości opieki internistycznej w Europie, utrzymanie odpowiedniego poziomu edukacji w zakresie chorób wewnętrznej oraz zachęcenie internistów do działalności naukowej. Dr Zbigniew Heleniak jest jedynym przedstawicielem Polski w tej grupie roboczej. Europejska Federacja Medycyny Wewnętrznej została założona w 1996 roku. Głównym zadaniem organizacji jest promowanie medycyny wewnętrznej w wymiarze klinicznym i naukowym poprzez organizację szkoleń, kongresów czy programów wymiany wśród młodych lekarzy. Ponadto EFIM zwraca uwagę na komunikację pomiędzy specjalistami i podkreśla znaczenie medycyny wewnętrznej w opiece nad pacjentem w świecie wielu specjalizacji. Ważnym elementem działalności Federacji jest edukacja i promocja chorób wewnętrznych poprzez organizację Europejskiego Kongresu Medycyny Wewnętrznej, Europejskiej Szkoły Medycyny Wewnętrznej i Seminarium Badań Klinicznych.

Dodatkowo w obrębie EFIM zostały utworzone grupy robocze zajmujące się między innymi: znaczeniem szczepień w codziennej praktyce klinicznej, sposobem diagnostyki i leczenia chorób rzadkich oraz jakością opieki internistycznej.

Źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)