Aktualności
Życie akademickie
01 Października
Prezydent na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej, fot. KPRP
Opublikowano: 2020-10-01

Przesłanie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji inauguracji roku akademickiego

Przed uczelniami stoi bardzo ważne zadanie, aby pozostać przestrzenią pluralizmu i dialogu, toczonego rzeczowo, zgodnie z najwyższymi standardami. Badacze w znacznym stopniu mogą przyczynić się do obniżania niekiedy nadmiernej temperatury, a za to – do podnoszenia poziomu debaty, dając przykład merytorycznej i konstruktywnej rozmowy między reprezentantami różnych opinii –  napisał w przesłaniu do środowiska akademickiego prezydent Andrzej Duda. 

Głowa państwa uczestniczy 1 października w inauguracji roku akademickiego w dwóch stołecznych uczelniach: Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Przy tej okazji Andrzej Duda skierował do środowiska akademickiego w całym kraju przesłanie, w którym przywołuje rocznice wydarzeń ważnych także dla uniwersyteckiej wspólnoty. „Obchodzimy stulecie wojny z bolszewikami, w której nasz naród ocalił własne odrodzone państwo. Dzięki zwycięstwu, w którym udział mieli liczni studenci i uczeni – żołnierze Wojska Polskiego, przez kolejne dwie dekady nauka polska mogła rozwijać się w warunkach wolności. Niepodległa znacznie upowszechniła dostęp do edukacji i studiów wyższych, rozbudowując zasłużone uczelnie i tworząc szereg nowych, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski i Akademia Górniczo-Hutnicza. Ówczesny dorobek badawczy był podstawą dla dalszego rozwoju nowoczesnej nauki polskiej. Nade wszystko ukształtował się wtedy patriotyczny etos akademików polskich, dzięki któremu później – w okresie II wojny światowej i komunizmu – środowiska studenckie i naukowe były ostoją wolnej myśli i dążeń niepodległościowych” – napisał prezydent.

Nawiązał też do jubileuszu 40-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. „Z szeregów NZS wyszło bardzo wielu ludzi głęboko zaangażowanych w sprawy publiczne, a w wolnej Polsce niezwykle zasłużonych dla odbudowy suwerennego państwa. Cieszę się, że również dzisiaj młodzież akademicka pozostaje aktywna w sferze społecznej i politycznej, wyłaniając liderów środowisk zawodowych, tworząc przyszłe elity państwowe i liczne organizacje pozarządowe” – czytamy w przesłaniu.

Odnosząc się do sytuacji, w jakiej obecnie – na skutek pandemii koronawirusa – znalazły się szkoły wyższe, stawia pytanie o to, czym jest uczelnia i co stanowi istotę tego modelu przekazywania wiedzy. „Odpowiedzią jest relacja mistrz-uczeń, oparta nie tyle na transferze informacji, co raczej na osobistym kontakcie i przekazywaniu wzorców dociekliwości i solidności w pracy intelektualnej. Stąd na dłuższą metę nie wydaje się możliwe utrzymanie życia uniwersyteckiego na odległość, bez bezpośrednich spotkań nauczycieli akademickich ze studentami” – przyznaje głowa państwa.

Dodaje, że gorące spory polityczne, których jesteśmy świadkami w ostatnim czasie, przenoszą się w formie dyskusji także na forum akademii. „Przed uczelniami stoi bardzo ważne zadanie, aby pozostać przestrzenią pluralizmu i dialogu, toczonego rzeczowo, zgodnie z najwyższymi standardami. Świat akademicki ma do odegrania istotną rolę w poszukiwaniu rozwiązań, godzących różnorodne oczekiwania i interesy społeczne. Badacze w znacznym stopniu mogą przyczynić się do obniżania niekiedy nadmiernej temperatury, a za to – do podnoszenia poziomu debaty, dając przykład merytorycznej i konstruktywnej rozmowy między reprezentantami różnych opinii. Celem nadrzędnym winno być wypracowywanie koncepcji i projektów najlepszych dla rozwoju gospodarki, bezpieczeństwa i pomyślności całego państwa” – napisał Andrzej Duda, życząc całemu środowisku, by polskie uczelnie pozostały miejscami, gdzie młodzi ludzie zdobywają doskonałą edukację, a jednocześnie formują się do służby dla dobra wspólnego, a badacze poprzez swoje dokonania naukowe umacniają własny autorytet w społeczeństwie.

MK

Przesłanie prezydenta Andrzeja Dudy

Dyskusja (0 komentarzy)