Aktualności
Życie akademickie
22 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-22

Przyjeżdża student do Polski i…?

Okładkowy temat czerwcowego numeru FA to integracja studentów zagranicznych w naszym kraju. Blok materiałów otwiera rozmowa z dr. Mariuszem Saganem, dyrektorem Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, który odpowiada m.in. za kontakty władz miasta z lubelskimi uczelniami. Lublin ma najwyższy stopień umiędzynarodowienia studiów w Polsce. Warto przeczytać, jak to się robi. „Umiędzynarodowienie nie tylko kształcenia, ale w ogóle szkolnictwa wyższego i nauki, to być albo nie być dla Lublina. Te dwie dziedziny dają 18% dochodu wytwarzanego przez miasto. To dziesiątki tysięcy osób pracujących wokół uczelni, a w samych szkołach wyższych 10 tysięcy osób. No i to jest kwestia innowacyjnego rozwoju: uczelnie muszą tę innowacyjność zapewnić, a mogą to zrobić m.in. przez zreformowanie badań i kształcenia, otwarcia ich na świat, umiędzynarodowienie. Tylko wtedy będą stanowiły innowacyjne koło napędowe miasta i regionu. (…) uczelnie muszą dostawać różne impulsy do zmiany. Najważniejsze są te systemowe: prawo, finanse, ale ważne są też impulsy z bliskiego otoczenia – od miasta, od lokalnego biznesu. Postanowiliśmy w Lublinie, że impuls ze strony miasta będzie kompleksowy. Wpisaliśmy akademickość do strategii rozwoju Lublina, choć przecież formalnie miasto nic nie ma do szkolnictwa wyższego czy nauki” – mówi dr Mariusz Sagan.

W czerwcowym numerze „Forum Akademickiego” także inne artykuły o studentach zagranicznych. Aleksandra Daszkowska-Kamińska z NAWA konstatuje, że w wyborze Polski jako miejsca studiowania decydują głównie czynniki ekonomiczne nie zaś prestiż polskich uczelni. Tu jest po prostu taniej niż gdzie indziej, a poziom kształcenia nierzadko jest oceniany nie najlepiej. Nad kształceniem studentów zagranicznych zastanawia się Grzegorz Filip. Uważa, że należy położyć stanowczy nacisk na naukę języka polskiego i objęcie nią większej liczny studiujących u nas obcokrajowców – to umożliwi lepszą ich integrację, pozwoli im więcej skorzystać z pobytu w Polsce, a także przysporzy nam entuzjastów, którzy poniosą w świat dobrą opinię o naszym kraju. Profesorowie Jakub Brdulak i Janusz Uriasz z kolei, z perspektywy zespołu oceniającego wnioski o pokrycie kosztów zagranicznych akredytacji składane przez uczelnie w ramach ministerialnego programu, stwierdzają, że akredytacje te zwiększają atrakcyjność studiowania w Polsce.

Zachęcamy do lektury FA nr 6/2018 zarówno online, jak w wydaniu elektronicznym (pdf) i drukowanym.

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia na prenumeratę wersji drukowanej FA przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl:

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 160, 00 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

Prenumerata elektroniczna wyłącznie na naszym portalu https://forumakademickie.pl/prenumerata/

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja

Dyskusja (0 komentarzy)