Aktualności
Życie akademickie
12 Kwietnia
Źródło: 123RF
Opublikowano: 2024-04-12

Przyszli lekarze edukują się w zakresie żywienia medycznego

Prawie 80% pacjentów w szpitalach nie otrzymuje interwencji żywieniowej pomimo wskazań, co może doprowadzić do pogorszenia stanu ich zdrowia. W pięciu uczelniach medycznych realizowany jest program mający zwiększyć świadomość studentów na temat żywienia jako integralnego elementu opieki zdrowotnej. 

Nawet co piąta osoba chora na nowotwór umiera nie z powodu choroby, a niedożywienia. Tymczasem, jak pokazują dane Fundacji Nutricia, aż 85% studentów oraz lekarzy pracujących w szpitalach w Polsce nie byłoby w stanie samodzielnie zainicjować i poprowadzić interwencji żywieniowej.

Żywienie medyczne odgrywa istotną rolę we wspomaganiu leczenia w wielu schorzeniach, w tym w leczeniu pacjentów onkologicznych. Lekarz prowadzący powinien monitorować ich stan odżywienia już od momentu diagnozy i następnie na każdym etapie terapii, aby poprawnie ocenić, czy dana osoba wymaga interwencji żywieniowej oraz w jaki sposób można wesprzeć żywieniowo cały proces leczenia przeciwnowotworowego. Studenci już na etapie studiów nauczą się jak diagnozować niedożywienie i zagrożenie niedożywieniem u swoich przyszłych pacjentów– wyjaśnia prof. Przemysław Matras, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

Od 2020 roku Fundacja Nutricia wspiera prowadzenie zajęć ​z zakresu żywienia klinicznego w ramach specjalnego programu edukacyjnego, a także konsekwentnie wdraża kolejne programy grantowe​ na największych uczelniach medycznych. Dodatkowo przekazała uniwersytetom sprzęt specjalistyczny, tj. fantomy symulujące pacjentów wymagających żywienia dojelitowego (enteralnego), aparaturę do bioimpedancji elektrycznej (BIA), która pozwala na analizę składu ciała, m.in. tkanki tłuszczowej, mięśniowej czy zawartości wody w organizmie, plansze dydaktyczne oraz kombinezony imitujące fizyczne i sensoryczne odczucia osób starszych, np. ograniczające pole widzenia.

Nie ma wątpliwości, że wiedza o żywieniu klinicznym jest niezbędna dla lekarzy wszystkich specjalności. Inicjatywy edukacyjne, takie jak program realizowany przez Fundację Nutricia, zapewniają studentom medycyny nabywanie niezbędnych umiejętności w zakresie zapobiegania i leczenia niedożywienia – ważnych aspektów profesjonalnej i holistycznej opieki nad pacjentem. Celem naszego przedsięwzięcia jest zapewnienie, aby przyszli lekarze mieli solidne podstawy w zakresie leczenia żywieniowego, co będzie miało kluczowe znaczenie dla skutecznego wspierania zdrowia ich pacjentów. Rozwijanie takich umiejętności jest istotnym krokiem w kształtowaniu kompetencji przyszłych specjalistów medycznych –podkreśla dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, prezes Towarzystwa POLSPEN.

Na kierunku lekarskim na uczelniach medycznych kształci się ponad 27 tys. osób. Program „Kierunek – żywienie medyczne” prowadzony jest obecnie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Na tych pięciu uczelniach studiuje 14 tys. żaków.

MK, mat. nadesłany

Dyskusja (0 komentarzy)