Aktualności
Życie akademickie
30 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-06-30

Przyznano ministerialne stypendia dla młodych naukowców

Ponad dwustu wybitnych młodych naukowców otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki. W tym gronie znalazło się 37 doktorantów.

Stypendia przyznano młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie.

Kandydatów do stypendiów zgłaszali do końca grudnia rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych. W sumie wpłynęło 1828 wniosków, które zostały ocenione metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.

Minister Przemysław Czarnek uhonorował stypendiami 230 młodych naukowców, w tym 37 doktorantów. Najwięcej z:

 • Uniwersytetu Warszawskiego – 24,
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego – 18,
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 12,
 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – 9.

Laureaci reprezentują 51 dyscyplin naukowych i artystycznych. Minimalne progi punktowe były różne w zależności od dyscypliny i statusu młodego naukowca (doktorant albo osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona w podmiocie szkolnictwa wyższego i nauki lub nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia doktora).

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5390 zł. Będą wypłacane przez podmiot, który wnioskował o przyznanie stypendium. Na sfinansowanie stypendiów resort przeznaczył ponad 44 mln zł.

Młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora lub od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat. Może być zatrudniony w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

MK

Lista stypendystów

Dyskusja (6 komentarzy)
 • ~Piotr 03.07.2023 07:55

  Kontrowersyjne jest także działanie "dziedzinowego mechanizmu wyrównawczego". Np. w naukach prawnych przyznano 9 stypendiów, w tym cztery korzystając z tego mechanizmu, czyli z niewykorzystanych miejsc w innych dyscyplinach w dziedzinie. O ile pięć osób otrzymało stypendia wg miejsca na liście dyscyplinowej (o której wiemy jak powstaje), o tyle 4 osoby otrzymały stypendia dzięki liście dziedzinowej, która może być wg uznania układana - przynajmniej wg mnie jest takie ryzyko: "Listy rankingowe dziedzinowe wniosków stanowią zbiór list rankingowych dyscyplinowych w ramach danej dziedziny i służą do przyznawania stypendiów w ramach mechanizmu wyrównawczego". Zbiór to mało precyzyjne pojęcie. Gdyby ten mechanizm służył po prostu do przyznawania stypendiów kolejnym osobom na listach z innych dyscyplin, to chyba bardziej precyzyjnie by to opisano. Zresztą już to, że przyznaje się nie więcej niż 5 stypendiów w dyscyplinie wskazuje, że nie wiadomo jak jest ustalany próg. Np. w prawie kanonicznym przyznano jedno stypendium, ale nie dowiemy się dlaczego tylko jedno, jaki był próg, itd. Może potrzebne były cztery miejsca w innej dyscyplinie na przyznanie stypendiów poza listą dyscyplinową?

 • ~Jan 01.07.2023 04:55

  Wyniki wyglądają dosyć... dziwnie. Czy to prawda, że wnioskodawcy otrzymywali maksymalną liczbę punktów niezależnie ilu publikacja miała autorów i czy byli jej wiodącym autorem? Bo tak wynika z informacji zamieszczonych na stronie ministerstwa. Jeśli faktycznie tak było, to mogło to istotnie wypaczyć rezultaty konkursu.

  • ~Ron 02.07.2023 20:16

   Ciekawe czy minister Czernek że swoimi osiągnięciami otrzymałby to stypendium

  • ~Pozbawiony złudzeń 01.07.2023 12:15

   Przez dwie ostatnie edycje tak nie było :) Najwyraźniej teraz Minister wraca do starych (nie) dobrych praktyk z dawnych czasów :) Szkoda, gdyż nie są premiowane teraz osoby wybitnie uzdolnione, które maja szanse w przyszłości stać się autorytetami naukowymi dla innych, a w głównej mierze nagradza się osoby które z „przypadku” należą do potężnej stajni naukowej gdzie dopisuje się wszystkich i do wszystkiego :) Wówczas można być dwudziestym autorem publikacji za np. 200 punktów, a i tak w konkursie dostanie się maksymalną liczbę punktów za dane osiągniecie :) Takie samo kryterium pewnie jest ustalone w tych wszystkich konkursach grantowych i „biznes” się kręci ;)

   • ~Hans 01.07.2023 21:24

    Przeczytaj zasady. Wnioskodawca musiał być wiodącym autorem. Więcej czytać - mnie zazdrościć i szukać wymówek ;) jeszcze raz czytać, czytać i czytać.

    • ~Jan 01.07.2023 23:59

     Tylko w 3 z 5 publikacji. W pozostałych dwóch mógł być, tak jak wspomniał przedmówca, dwudziestym autorem publikacji za 200 punktów. I dostawał maksymalną liczbę punktów. W publikacjach w których był wiodącym autorem też jest zresztą duża różnica czy były one np. samodzielne, czy w 20-osobowym zespole - a przy obecnych zasadach punktacja obu przypadkach jest identyczna...