Aktualności
Życie akademickie
10 Lipca
Opublikowano: 2023-07-10

Przyznano stypendia dla młodych dziennikarzy

Paweł Pieniążek, autor tekstu Na zegarze piąta piętnaście” opublikowanego w Tygodniku Powszechnym”, został tegorocznym laureatem Stypendium im. Leopolda Ungera. Inicjatywa skierowana jest do młodych dziennikarzy i adeptów tego zawodu.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy rodziny patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Zwycięzców XI edycji ogłoszono 7 lipca. Decyzją Kapituły nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych otrzymał Paweł Pieniążek, dziennikarz i korespondent wojenny, który aktualnie stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, relacjonując wojnę w Ukrainie. Nagrodzony tekst pt. Na zegarze piąta piętnaście jest zapisem codziennych zmagań narodu ukraińskiego, sposobów radzenia sobie w trudnych, wyczerpujących warunkach życia, któremu nieustannie towarzyszy strach. Pieniążek z reporterską dokładnością rejestruje problemy zwykłych ludzi, zauważa podziały społeczeństwa w ocenie wojny i nieustępującą potrzebę zachowania człowieczeństwa przejawiającą się w trosce o dom, obejście, rodzinne święta.

Wyróżniono także: Jana Tracza (dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”), Marię Sławińską (miesięczny staż w tygodniku „Polityka”), Magdę Zalewską (miesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”), Macieja Bylicę, Agatę GaworekEleni Kryńską (miesięczny staż w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nagroda i stypendia ufundowane zostały przez Rodzinę Patrona oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

W gronie laureatów znalazły się również osoby, którym przyznano staże wraz z dofinansowaniem, są to: Jan Tracz – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”, Maria Sławińska  – miesięczny staż w tygodniku „Polityka”;  Magda Zalewska – miesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”; Maciej BylicaAgata GaworekEleni Kryńska – miesięczny staż w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Patron Stypendium był cenionym dziennikarzem, komentatorem, felietonistą w takich redakcjach jak: „Le Soir”, „International Herald Tribune”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, „Gazeta Wyborcza”. W 2009 roku za wybitne osiągnięcia dziennikarskie oraz kultywowanie dziedzictwa paryskiej „Kultury” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z którym był związany przez wiele lat.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)