Aktualności
Życie akademickie
11 Stycznia
Źródło: Uniwersytet SWPS
Opublikowano: 2023-01-11

Psycholożka z Uniwersytetu SWPS w zarządzie SABE

Dr hab. Agata Gąsiorowska z Uniwersytetu SWPS została wybrana do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju ekonomii behawioralnej – Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE).

Society for the Advancement of Behavioral Economics założono w 1982 roku. Zrzesza naukowców zaangażowanych w rozwój ekonomii behawioralnej. Członkowie SABE prowadzą multidyscyplinarne badania nad zachowaniami ekonomicznymi, korzystając z dorobku takich dyscyplin, jak psychologia, socjologia, antropologia, neuronauka, biologia, historia i politologia.

Na początku stycznia do zarządu stowarzyszenia została wybrana dr hab. Agata Gąsiorowska z Uniwersytetu SWPS. Pracuje w Katedrze Psychologii Ekonomicznej na Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii społecznej. W Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, jednostce badawczej Wydziału Psychologii, zajmuje się w szczególności psychologicznymi funkcjami pieniędzy i impulsywnymi zakupami. Interesuje się tym, do jakich celów – poza kupowaniem – ludzie wykorzystują pieniądze oraz jak wpływają one na nasze zachowanie. Bada również indywidualne różnice w zakresie postaw wobec pieniędzy. Jest autorką książki „Psychologiczne znaczenie pieniędzy” (2014) oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Kilka miesięcy temu otrzymała grant PRELUDIUM BIS w wysokości niemal 670 tys. zł na badanie relacji między nastawieniem rynkowym a pozabezpiecznym stylem przywiązania.

Jej kadencja w SABE potrwa do 2026 roku.

MK, źródło: Uniwersytet SWPS

 

Dyskusja (0 komentarzy)