Aktualności
Życie akademickie
25 Maja
Fot. Natalia Pachla
Opublikowano: 2023-05-25

PUZ w Tarnobrzegu dołączyła do Forum Uczelni Podkarpackich

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu dołączyła do Forum Uczelni Podkarpackich. Inicjatywa, która powstała w ubiegłym roku w celu promocji studiowania w tym regionie, skupia tym samym już cztery uczelnie. 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Konrad Bajdak – przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu. Zgodnie z założeniami inicjatywa, którą tworzą studenckie samorządy z całego województwa podkarpackiego, ma poprzez różnego rodzaju działania przyczyniać się do promocji regionalnych uczelni wśród młodzieży szkolnej. Głównym celem jest zachęcenie maturzystów do odłożenia planów wyjazdowych, pozostania na Podkarpaciu i podjęcia studiów w jednej z tamtejszych szkół wyższych.

Chcemy pokazać, że Podkarpacie jest miejscem z potencjałem, oferuje pełen wachlarz możliwości i młodzi ludzie, kończący szkołę średnią, wcale nie muszą stąd wyjeżdżać, żeby móc dalej się rozwijać – przekonuje Bajdak.

Podczas II zjazdu FUP, który odbył się w dniach 18–21 maja w murach PWSTE w Jarosławiu, do trzech uczelni założycielskich (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku oraz Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie) dołączyła Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. W efekcie podpisano nową umowę, która ma zacieśnić współpracę pomiędzy samorządami studenckimi tych uczelni. Cały czas prowadzone są rozmowy z Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu i niewykluczone, że wkrótce porozumienie obejmie także kolejne szkoły wyższe z Podkarpacia.

W planach mamy nawiązanie współpracy ze środowiskami naukowymi w podkarpackich uczelniach, m.in. studenckimi kołami naukowymi, w celu organizacji wydarzeń skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Chcemy utworzyć tzw. mosty studenckie, które odbywałyby cyklicznie w zrzeszonych uczelniach – zapowiada Konrad Bajdak, dodając, że możliwe jest również podjęcie szerszej współpracy ze Studenckim Forum Business Centre Club (w trakcie niedawnego zjazdu przedstawiciele SFBCC poprowadzili jeden z bloków tematycznych na temat wdrażania studenckich projektów).

Jednym z partnerów FUP jest Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie, które udostępnia przedstawicielom podkarpackich uczelni swoją infrastrukturę techniczną.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)