Aktualności
Życie akademickie
21 Maja
Kampus PWSZ w Tarnowie. Fot. PWSZ Tarnów
Opublikowano: 2018-05-21

PWSZ-ety w majowym numerze FA

Tematem okładkowym majowego numeru FA jest 20-lecie istnienia państwowych wyższych szkół zawodowych.

Historię, osiągnięcia, statystki oraz aktualne problemy PWSZ-etów przedstawia dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia PWSZ w Koninie, w tekście Portret publicznych uczelni zawodowych. „Państwowe wyższe szkoły zawodowe, zlokalizowane poza głównymi ośrodkami akademickimi, umożliwiają w szczególności uboższej części społeczeństwa bezpłatne kształcenie na studiach stacjonarnych. (…) Uczelnie te pełnią rolę centrów społeczno-kulturalnych dla społeczności lokalnych, czego najlepszym dowodem są, między innymi, uniwersytety dziecięce i uniwersytety trzeciego wieku funkcjonujące przy większości PWSZ-etów” – czytamy w artykule. I kończy: „specyficzny charakter publicznych uczelni zawodowych, uwarunkowany przede wszystkim obowiązującymi regulacjami prawnymi, oraz ich relatywnie niedługa obecność w polskim systemie szkolnictwa wyższego powodują, że uczelnie te zmagają się z szeregiem (…) problemów i wyzwań charakterystycznych wyłącznie dla tego typu szkół. W opinii autora do najważniejszych należy zaliczyć m.in.: upraktycznienie procesu kształcenia, dążenie do zwiększenia udziału nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy, rozwijanie współpracy międzynarodowej i pozyskiwanie studentów zagranicznych, oferowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia, prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania i optymalizowanie kosztów działalności”.

W bloku dotyczącym PWSZ-etów czytelnik znajdzie także: tekst U progu trzecie dekady o najstarszej uczelni tego typu w Polsce, PWSZ w Tarnowie wraz z wypowiedzią rektora tej szkoły, dr hab. inż. Jadwigi Laski; artykuły dotyczące rozwijania formy studiów dualnych w PWSZ-etach w Pile (Studia dualne w Pile) oraz w Lesznie (Wielkie zmiany trzeba zacząć od siebie); wywiad z prof. Witoldem Stankowskim, przewodniczącym KRePSZ, rektorem PWSZ w Oświęcimiu; artykuł Dobry start, pewna praca o studiach pielęgniarskich w oświęcimskim PWSZ oraz fotoreportaż o PWSZ-etach na III stronie okładki.

Do majowego numeru FA dołączony jest bezpłatny dodatek „Forum Książki”, przygotowany na warszawskie targi książki, którego wiodącym tematem jest 100-lecie odzyskania przez Polskę  niepodległości. Znajdzie tam czytelnik relację z organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP debaty w Belwederze pt. „Przedwiośnie” współczesne. Literatura i Polska po 1989 roku, recenzje książek związanych z tematem niepodległości Polski, a także interesujący tekst Księgozbiór znad Newy o początkach biblioteki założonego w 1918 roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zachęcamy do lektury FA nr 5/2018 zarówno online, jak w wydaniu elektronicznym (pdf) i drukowanym.

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia na prenumeratę wersji drukowanej FA przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl:

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 160, 00 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

Prenumerata elektroniczna wyłącznie na naszym portalu https://forumakademickie.pl/prenumerata/

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja

Dyskusja (0 komentarzy)