Aktualności
Życie akademickie
02 Sierpnia
Źródło: www.pwsz.glogow.pl
Opublikowano: 2022-08-02

PWSZ w Głogowie uruchomiła centrum symulacji dla przyszłych pielęgniarek

Przyszłe pielęgniarki, kształcące się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, będą poszerzać swoje kompetencje w nowych warunkach. W uczelni otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Symulacja medyczna jest metodą edukacyjną polegającą na stwarzaniu możliwości nauki przez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. Stosuje się ją w celu rozwijania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych osób uczących się w wiernie odtworzonych warunkach. Pozwala także na przeprowadzenie scenariuszy w warunkach bezpiecznych, powtarzalnych i zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy. W symulacji medycznej wykorzystywany jest sprzęt edukacyjny od nieskomplikowanych trenażerów do nauki prostych umiejętności, poprzez symulatory pacjenta możliwie wiernie naśladujące człowieka i jego reakcje, pozwalające na sterowanie parametrami w zależności od np. zastosowanego leczenia.

Wszystko to znalazło się w nowym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które otwarto w PWSZ w Głogowie. Służyć ma poprawie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Przygotowując się do zawodu, będzie można skorzystać m.in. z symulatorów, które posiadają możliwość odwzorowania podstawowych funkcji życiowych: pulsu, akcji serca, dźwięków oddechowych. W trakcie symulacji niskiej wierności głównym celem są z kolei ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu medycznego oraz trenażera/symulatora. Sprzęt ten pomoże w osiągnięciu sprawności manualnej, zdobywaniu określonej umiejętności, np. zakładaniu obwodowego dostępu naczyniowego.

Na uruchomienie Centrum i wprowadzenie nowych metod edukacyjnych z użyciem symulacji medycznej uczelnia pozyskała ponad 2,5 mln zł.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest jedną z najmłodszych uczelni zawodowych w Polsce. Została powołana w 2004 roku. Jej oferta obejmuje siedem kierunków i piętnaście specjalności prowadzonych w czterech instytutach: Medycznym, Politechnicznym, Ekonomicznym i Humanistycznym. Studenci i dydaktycy mają do dyspozycji 42 sale wykładowe, 3 aule multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę, specjalistyczne i nowoczesne pracownie: umiejętności pielęgniarskich, chemiczną, fizyczną, automatyki, metalurgii, 5 pracowni komputerowych, salę do rekreacji i korty tenisowe.

MK, źródło: PWSZ w Głogowie

 

Dyskusja (0 komentarzy)