Aktualności
Życie akademickie
18 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-18

Ranking Perspektyw: Najlepsze studia inżynierskie 2018

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, przygotowany po raz drugi, wskazuje wydziały, na których warto studiować 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych – od architektury po zarządzanie i inżynierię produkcji.

To pierwszy w rankingowej historii „Perspektyw” ranking wyspecjalizowany, adresowany do precyzyjnie wybranej grupy odbiorców, którymi są ambitni kandydaci na studia techniczne, zainteresowani uzyskaniem tytułu inżyniera i magistra inżyniera na najbardziej renomowanych wydziałach polskich uczelni technicznych.

Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków – podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, obradująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W skład Kapituły weszli zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 ocenione zostały następujące kierunki: automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * górnictwo i geologia * inżynieria biomedyczna * inżynieria materiałowa * logistyka * inżynieria chemiczna * inżynieria środowiska * zarządzanie i inżynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport.

Do ich oceny zastosowanych zostało 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów.
Są to: * Prestiż: badanie opinii kadry akademickiej * Absolwenci na rynku pracy: badanie “Ekonomiczne Losy Absolwentów” realizowane przez MNiSW * Potencjał akademicki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie * Efektywność naukowa: publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact * Potencjał dydaktyczny: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje * Innowacyjność: patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia.

W tegorocznej edycji najwięcej wydziałów w pierwszej trójce każdej z 21 rankingowanych dyscyplin studiów technicznych miały cztery uczelnie: Politechnika Warszawska (10 wydziałów na miejscu I, 7 na II, 4 na III), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (odpowiednio: 8-7-2), Politechnika Śląska (2-1-2) i Politechnika Wrocławska (1-4-5). Tuż za nimi uplasowała się grupa wydziałów reprezentujących równie świetne uczelnie – Politechnikę Gdańską, Politechnikę Łódzką i Politechnikę Poznańską. W czołówce Rankingu są też wydziały Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Krakowskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a nawet Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyniki Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Architektura
1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Automatyka i robotyka
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Biotechnologia
1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Budownictwo
1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Elektrotechnika
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
3. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Elektronika i telekomunikacja
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Energetyka
1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Fizyka techniczna
1. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Geodezja i kartografia
1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Górnictwo i geologia
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Inżynieria biomedyczna
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Inżynieria chemiczna i procesowa
1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Inżynieria materiałowa
1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Inżynieria środowiska
1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
3. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Informatyka
1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Logistyka
1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Mechanika i budowa maszyn
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Mechatronika
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Technologia chemiczna
1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Transport
1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu
3. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Zarządzanie i inżynieria produkcji
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Pełny ranking znajduje się na stronie www.engineering.perspektywy.pl.

Źródło: FEP

Dyskusja (0 komentarzy)