Aktualności
Życie akademickie
06 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-06

Ranking Top 10 for the Future wydziałów architektury i budownictwa

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zostały zwycięzcami rankingu Top 10 for the Future przygotowywanego przez miesięcznik „Builder”.

Zestawienie jest swoistym podsumowaniem aktywności uczelni, w tym uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach programu Builder for the Future, którego ideą jest wspieranie studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz początkujących architektów i inżynierów w poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Program obejmuje prawie 10 tys. studentów i młodych absolwentów, którzy m.in. uczestniczą w wykładach, warsztatach, ćwiczeniach praktycznych, konsultacjach i wizytach na placach budowy, a także korzystają z bogatej biblioteki „Buildera” zawierającej materiały i publikacje techniczne i naukowe. Biorą też udział w Konkursie dla Młodych Architektów i Konkursie dla Młodych Inżynierów Budownictwa. 

W tym roku ranking Top 10 for the Future miał swoją trzecią odsłonę. Na najwyższym miejscu w zestawieniu wydziałów budownictwa zajął Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przed Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i ubiegłorocznym zwycięzcą – Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Wyróżnienia przyznano Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, Wydziałowi Budownictwa Politechniki Śląskiej, Wydziałowi Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wydziałowi Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W klasyfikacji wydziałów architektury triumfowała Politechnika Wrocławska przed Politechniką Śląską i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie (Wydział Budownictwa i Architektury). Wyróżniono wydziały architektury: Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)