Aktualności
Życie akademickie
31 Października
Opublikowano: 2017-10-31

Raport OECD i KE

26 października na konferencji zorganizowanej przez MNiSW zaprezentowano raport o szkolnictwie wyższym – Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Poland przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisję Europejską.

Raport powstał w oparciu m.in. o dwie wizyty studyjne w siedmiu polskich uczelniach: Politechnice Warszawskiej, SGH, Akademii Leona Koźmińskiego, UMCS, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz PWSZ w Elblągu, oraz odpowiedzi na kwestionariusze wysłane do wszystkich polskich szkół wyższych – odpowiedziało 39 – oraz ponad 2,2 tys. kwestionariuszy od studentów. Raport wskazuje na mocne strony polskiego szkolnictwa wyższego, zawiera także rekomendacje. Konstytucja dla Nauki, której projekt, minister Jarosław Gowin przedstawił na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie we wrześniu tego roku, odpowiada na większość rekomendacji OECD. Projekt Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, której celem jest inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych oraz upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego.

Ocena wynikająca z raportu jest w gruncie rzeczy pozytywna. Większość uczelni w swoich strategiach zwraca szczególna uwagę na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości, a dzięki środkom z UE poszerzają ofertę kształcenia wspierają powstawanie centrów innowacyjności. Wprawdzie zajęcia z przedsiębiorczości oferuje większość polskich uczelni, ale odbywają się one głownie w ramach zajęć ponadprogramowych i zdaniem autorów raportu wymagają zwiększenia poziomu interdyscyplinarności. Konieczna jest zdaniem autorów raportu intensyfikacja działań proinnowacyjnych co wymaga większych inwestycji zarówno ze strony uczelni, jak i rządu – czyli mówiąc krótko pieniędzy. Zastrzeżenia budzi poziom umiędzynarodowienia polskich uczelni – potrzeba więcej zarówno studentów jak i wykładowców z innych krajów. Zająć się tym ma, powstała 1 października, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, której celem będzie inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką, czyli proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych oraz upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego. Wprawdzie szkoły wyższe angażują się w kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli samorządem lokalnym i biznesem, ale te relacje, na co zwracają uwagę autorzy raportu, mają głównie charakter personalny, mniej instytucjonalny, co powinno ulec zmianie.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)