Aktualności
Życie akademickie
03 Czerwca
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2022-06-03

Razem na straży bezpieczeństwa publicznego

Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii wspierających bezpieczeństwo publiczne – to główne zadania Makroklastra – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym. Wśród jego założycieli jest Politechnika Wrocławska.

Preambułę w sprawie powołania jednostki podpisali: prof. Arkadiusz Wójs – rektor Politechniki Wrocławskiej, Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego, Jakub Mazur – wiceprezydent Wrocławia, Grzegorz Dzik – przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele film i instytucji będących partnerami Makroklastra.

Świat zmaga się obecnie z wieloma zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego. Dynamiczny rozwój cywilizacyjny i technologiczny, niestabilna sytuacja gospodarcza, niepokoje społeczne, pandemie czy wreszcie wojny. W czasach, gdy wiedza i informacja stają się najcenniejszym towarem, jesteśmy szczególnie narażeni na cyberataki, a cyberbezpieczeństwo staje się priorytetem. Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie powołanie Makroklastra – podkreśla prof. Arkadiusz Wójs.

Celem klastra jest m.in. identyfikowanie newralgicznych obszarów i potrzeb bezpieczeństwa publicznego, kreowanie nowych kierunków rozwoju technologii w bezpieczeństwie publicznym, łączenie twórców i dostawców z odbiorcami innowacyjnych technologii bezpieczeństwa publicznego oraz inicjowanie, aplikowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych.

Klaster skupia w jednym miejscu naukę, biznes i samorządy. Trzeba pamiętać, że zagrożenia w cyberprzestrzeni dotyczą nie tylko pojedynczych osób, lecz także różnego rodzaju instytucji. Pomysł utworzenia Makroklastra nabiera też nowej wartości w kontekście tego, co dzieje się obecnie za naszą wschodnią granicą – dodaje marszałek województwa.

Makroklaster podzielony zostanie na grupy robocze działające w obszarach:

  • bezpieczeństwo energetyczne – działania będą związane m.in. z analizą i rozwiązywaniem potrzeb gospodarki w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, pracy sieci elektroenergetycznej czy bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej,
  • cyberbezpieczeństwo – grupę będzie tworzył działający już na PWr Dolnośląski Klaster Cyberbezpieczeństwa, który skupi się m.in. na identyfikowaniu i zaspokajaniu potrzeb gospodarki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa informatycznego,
  • bezpieczeństwo środowiska naturalnego – zadania grupy będą oscylowały m.in. wokół technologii zarządzania odpadami, ochrony wód i atmosfery czy wsparcia innowacji technologicznych w zakresie instalacji sanitarnych,
  • bezpieczeństwo społeczne – zadania w tej grupie będą związane m.in. z zapewnieniem dostaw energii, wody i gazu, ochronę obiektów historycznych czy rozwój technologii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • bezpieczeństwo techniczno – infrastrukturalne – prace realizowane w tym obszarze mają m.in. poprawić konkurencyjność takich branż jak np. aeronautyka, motoryzacja, budownictwo, przemysł chemiczny poprzez rozwój technik sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i data mining.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)