Aktualności
Życie akademickie
24 Marca
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2022-03-24

Red. Marian Turski doktorem honoris causa UMCS

Znany działacz społeczny, historyk i dziennikarz red. Marian Turski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To 87 osoba uhonorowana przez lubelską uczelnię najwyższą godnością akademicką.

Senat UMCS postanowił nadać tytuł doktora honoris causa red. Marianowi Turskiemu za szlachetne wypełnianie misji strażnika pamięci wspólnej, polsko-żydowskiej historii, przywracanie wiary w sprawczą siłę wolnego słowa oraz głęboki moralny wymiar przykazania „Nie bądź obojętny”, które staje się uniwersalnym ludzkim zobowiązaniem wobec bliźnich i świata. Uroczystość odbyła się 23 marca w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Wydany w 2021 r. wybór wystąpień i wywiadów Mariana Turskiego nosi tytuł „XI Nie bądź obojętny” i jest dedykowany Romanowi Kentowi, wieloletniemu prezydentowi Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, który użył tej frazy, przemawiając z okazji 70 rocznicy wyzwolenia obozu. Marian Turski, wyjaśniając istotę zła wynikającego z obojętności, a także zaniechania, konformizmu, bezrefleksyjności, braku empatii i współczucia, umieścił w centrum rozważań przykazanie sformułowane przez Kenta, by nadać mu walor uniwersalnej prawdy, wektora przyszłości adresowanego do ludzkości – podkreśliła w laudacji prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

W związku z wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą podczas uroczystości pojawiło się wiele nawiązań do sytuacji w Ukrainie oraz faktu, jakie znaczenie mają obecnie słowa „nie bądź obojętnym”.

Dzisiaj pierwszym wymogiem jest zrozumieć, że tam obok nas umierają ludzie, że to nie jest konflikt wewnętrzny, to jest agresja. W tym momencie nie jest ważne, czy były dawniej jakieś konflikty wojenne, oskarżenia, to jest agresja, która jednocześnie zabija i niszczy. Zabija ludzi – cywili, dzieci, matki – i niszczy kulturę. Jeżeli to zrozumiemy, to potem nasza obojętność musi być przezwyciężona taką formą pomocy, na jaką nas stać. Oni [społeczeństwo ukraińskie] w pewnym sensie walczą o wolność, więc każdy z nas musi pomyśleć, w jaki sposób im pomóc. Dzisiaj na tym polega niepozostawanie obojętnym – powiedział red. Turski.

Podczas swojego przemówienia akcentował, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa przyjaźń.

Jeśli na waszej liście doktorów honoris causa jest obecnie 86 nazwisk, to pozwólcie, że wymienię jedno, z powodu którego bardzo się cieszę, że mogę być kolejny. To jeden z najbliższych mi przyjaciół, nieodżałowanej pamięci Leopold Unger. Ale najważniejszą częścią mojego szczęścia, jest to, że tu jesteście. (…) Parafrazując słowa Marka Twaina, szczęściem jest, kiedy możesz swoją radością dzielić się z najbliższymi; szczęściem jest, kiedy ci najbliżsi chcą być uczestnikami twojej radości.

Następnie red. Marian Turski wygłosił wykład pt. „Dlaczego powstanie wybuchło tak późno?”, który dotyczył powstania w getcie warszawskim.

Red. Marian Turski jest szefem działu historycznego tygodnika „Polityka”. To także wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, od 2021 r. prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, a także jeden ze współtwórców Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i przewodniczący Rady Muzealnej. Całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz kultury oraz walce o prawa człowieka, za co otrzymał wysokie odznaczenia zarówno polskie, jak i zagraniczne, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodę Honorową Komisarza NZ ds. Praw Człowieka.

Od wielu lat współpracuje z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Wielokrotnie odwiedzał jednostkę, m.in. jako uczestnik konferencji i spotkań w salonie „Polityki”. Od 2012 r. zasiada w Kapitule Stypendium im. Leopolda Ungera, która jest afiliowana przy UMCS. Sprawuje merytoryczną opiekę nad laureatami stypendium, a także praktykantami UMCS w redakcji „Polityki”. W uznaniu związków z największą lubelską uczelnią i samym miastem 14 stycznia 2019 r. przyznano mu Medal Amicis Universitatis oraz Medal 700-lecia Miasta Lublin.

MK, źródło: UMCS

 

Dyskusja (0 komentarzy)