Aktualności
Życie akademickie
21 Stycznia
Źródło: www.uni.wroc.pl
Opublikowano: 2021-01-21

Reelekcja badaczki z UWr do zarządu UERA

Prof. Aldona Wiktorska-Święcka z Uniwersytetu Wrocławskiego została ponownie wybrana do zarządu unijnej sieci Urban Experts Research Alliance. W kadencji 2019–2021 była pierwszą osobą z Europy Środkowo-Wschodniej zasiadającą w tym gremium. 

UERA jest ciałem eksperckim Komisji Europejskiej powołanym w ramach sieci JPI Urban Europe, w której pracują przedstawiciele rządów państw członkowskich UE odpowiedzialnych za badania, rozwój i politykę regionalną i miejską oraz europejskich instytucji eksperckich, które zajmują się kwestiami rozwoju miast UE. Zadaniem sieci jest dostarczanie specjalistycznej wiedzy decydentom na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Uniwersytet Wrocławski, który jest formalnym członkiem UERA od 2019 roku, jest pierwszą polską uczelnią, która formalnie reprezentuje Polskę w tej sieci. Dodatkowo jest jednym z niewielu członków UERA reprezentujących Europę Środkowo-Wschodnią w gronie kilkudziesięciu podmiotów. Obecnie do sieci należy 55 podmiotów z 18 państw.

Dr hab. Aldona Wiktorska-Święcicka z Zakładu Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych UWr jest specjalistką w zakresie polityk publicznych i zarządzania publicznego. Zajmuje się w teorii i praktyce rozwojem sektora publicznego, innowacjami w zarządzaniu, rozwojem miast i obszarów metropolitalnych, wartościami w zarządzaniu (np. z zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji i zrównoważonego, inteligentnego rozwoju). Jest autorką ponad 120 opracowań naukowych i popularnonaukowych, kieruje prestiżowymi projektami naukowymi, m.in. finansowanymi ze środków programu Horyzont 2020. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Studies Association, European Urban Research Association. Pomysłodawczyni i współzałożycielka Polish Governance Institute, think-tanku specjalizującego się w zakresie innowacji w zarządzaniu.

MK, źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)