Aktualności
Życie akademickie
18 Października
Źródło: www.pb.edu.pl
Opublikowano: 2019-10-18

Rektor PB z wyróżnieniem od leśników

Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis otrzymał symboliczny, ozdobny kordelas – najwyższe wyróżnienie leśników polskich. Wyróżnienie wręczono podczas konferencji „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, która odbyła się w Białowieży.

Kordelas wręczył dyrektor Andrzej Nowak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Takie samo wyróżnienie otrzymał dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, kierujący Instytutem Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

– Kordelas to najwyższe wyróżnienie leśników polskich, nagroda za dobrą współpracę, za troskę o Puszczę Białowieską, za kształcenie leśników i kadry Lasów Państwowych  – mówił dyr. Nowak.

Kordelas rzadko trafia do osób spoza środowiska leśników. Prof. Lech Dzienis i prof. Sławomir Bakier otrzymali repliki kordelasa z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Wtedy była to broń biała paradna, noszona do munduru wyjściowego przez urzędników zatrudnionych w lasach państwowych. W latach dziewięćdziesiątych kordelas powrócił jako wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi.

Politechnika Białostocka kształci leśników praktyków. Studia, zarówno magisterskie, jak i inżynierskie, mają profil praktyczny, dlatego zajęcia terenowe i część laboratoryjnych odbywają się także w lasach i puszczach północno-wschodniej Polski, także w Puszczy Białowieskiej. Uczelnia ściśle współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i jej nadleśnictwami, a także z Białowieskim Parkiem Narodowym.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)