Aktualności
Życie akademickie
29 Stycznia
Źródło: www.agh.edu.pl
Opublikowano: 2019-01-29

Rektor AGH Profesorem Honorowym kazachskiej uczelni

Międzynarodowy Uniwersytet Humanitarno-Techniczny w Szymkencie nadał tytuł Profesora Honorowego rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, profesorowi Tadeuszowi Słomce.

Kazachska uczelnia przyznała tytuł w uznaniu za wkład przy rozwijaniu współpracy naukowej oraz kulturalnej między AGH oraz Międzynarodowym Uniwersytetem Humanitarno-Technicznym w Szymkencie. Uroczystość nadania tytułu odbyła się podczas wizyty delegacji kazachskiej uczelni w AGH. W trakcie ceremonii prof. Tadeusz Słomka podkreślił znaczenie współpracy polsko-kazachskiej oraz wyraził nadzieję na owocne rozwijanie wzajemnych relacji, które w przyszłości będą przynosiły jeszcze więcej obustronnych korzyści.

Delegacja Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarno-Technicznego przebywała w Krakowie od 15 stycznia. W jej skład weszli m.in. rektor prof. Kistaubayev Yermakhan, wiceprezydent Rady Uczelni Yerzhan Onalbekov, prorektor prof. Madina Sabyrova czy dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technologii prof. Yusupbaev Zhaksylyk Shorabekuly.

Międzynarodowy Uniwersytet Humanitarno-Techniczny w Szymkencie powstał w 1998 roku jako Uniwersytet Południowego Kazachstanu. W ubiegłym roku Regionalny Instytut Innowacji dołączył do Międzynarodowego Instytutu Humanitarnego i Technicznego, a uniwersytet stał się jedną z najważniejszych uczelni w południowym Kazachstanie. Założycielami uczelni są profesorowie M. Zh. Zhurynov oraz Zh. K. Onalbek z Kazachskiej Akademii Nauk. Uczelnia kształci na pięciu wydziałach około 15 tysięcy studentów, a jej kadrę tworzy około tysiąc pracowników. Uniwersytet jest jedną z wiodących kazachskich uczelni. Uczelnia wykorzystuje zaawansowaną technologię na poziomie międzynarodowym oraz innowacyjne metody, odpowiadające współczesnym wymaganiom edukacji i innowacji naukowych.

Źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)