Aktualności
Życie akademickie
28 Września
Fot. Maciej Giedrojć Juraha
Opublikowano: 2022-09-28

Rektor Politechniki Białostockiej na czele PFA-G

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, objęła stanowisko prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Zastąpiła Krzysztofa Pietraszkiewicza, który kierował organizacją od 2018 roku. 

Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania. Organizacja liczy około 40 członków – właścicieli firm oraz rektorów uczelni publicznych i prywatnych. Wyboru nowych władz na kadencję 2022–2026 wybrano podczas Walnego Zebrania Członków PFAG. Na czele stowarzyszenia stanie dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Nowa prezes zamierza kontynuować dotychczasowe wspólne przedsięwzięcia uczelni i biznesu, takie jak Fora Akademicko-Gospodarcze, działalność Ośrodka Współpracy Rad Uczelni, współpraca ze Związkiem Banków Polskich w ramach Klubu 2025+, profilowanie kształcenia.

Zależy mi na utrwalaniu dotychczasowych, efektywnych form współpracy, a także na szukaniu nowych, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Ważne jest wykorzystanie doświadczenia i zaangażowania osób, które mają za sobą wieloletnie działania jako aktywni członkowie PFAG. Stąd propozycja, aby stanowisko wiceprezesa objął Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, a w zarządzie znaleźli się też prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Andrzej Graboś, prezes Zarządu POLMOTORS i Artur Pollak, prezes APA Group – mówi rektor PB.

Przez ćwierć wieku działalności Forum stało się neutralną płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi a rektorami uczelni. PFA-G wyraża i wypracowuje wspólne opinie obu środowisk nie tylko w sprawach gospodarki i nauki, ale także innych zagadnień o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju. Niektóre z tematów poruszanych na konferencjach to: innowacje, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych, oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów, bezpieczeństwo energetyczne kraju, reformy: administracyjna, emerytalna, szkolnictwa wyższego.

Forum organizuje konferencje, seminaria i debaty na tematy ważne dla obu środowisk oraz przygotowuje raporty dotyczące wybranych zagadnień, m.in. „Edukacja polska na przełomie wieków system edukacji w Polsce w opinii środowisk gospodarczych”, „Klimat dla amerykańskich inwestycji gospodarczych w Polsce” czy opracowany we współpracy z Business Center Club „Słownik Dialogu” analizujący różnice w rozumieniu pojęć z zakresu innowacyjności w przedsiębiorstwach, na uczelniach, i w administracji państwowej.

Dużym projektem realizowanym przez stowarzyszenie jest utworzenie Ośrodka Współpracy Rad Uczelni – działającego przy PFAG od 2020 roku. W ramach OWRU odbyło się już kilkanaście debat z udziałem przedstawicieli ministerstw, dotyczących zagadnień kluczowych dla działania tego nowego organu w strukturze uczelni.

MK, źródło: PB

Zależy nam na współpracy


 

Dyskusja (0 komentarzy)