Aktualności
Życie akademickie
03 Listopada
Źródło: SGGW
Opublikowano: 2020-11-03

Rektor SGGW w Zarządzie ICA

Prof. dr hab. Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, został członkiem zarządu Association for European Life Science Universities (ICA).

Association for European Life Science Universities to organizacja zrzeszająca ponad 60 uczelni z sektora nauk przyrodniczych z Unii Europejskiej i krajów ościennych (Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego), kształcących i prowadzących badania w zakresie rolnictwa, leśnictwa, żywności, zasobów naturalnych, rozwoju obszarów wiejskich i środowiska. Jej siedziba znajduje się w belgijskiej Gandawie. W ostatniej kadencji funkcję prezesa ICA sprawował prof. dr hab. Marek Szyndel z Katedry Fiopatologii na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Pod koniec października na Walnym Zgromadzeniu ICA wybrano nowy Zarząd organizacji. Prezydentem został prof. Arthur Mol, rektor Wageningen University and Research (Holandia), a jego zastępcą – prof. Hubert Hasenauer, rektor University of Natural Resources and Life Sciences w Wiedniu. Obie uczelnie są partnerami SGGW w sieci The Euroleague for Life Sciences (ELLS).

Członkami Zarządu zostali: prof. Michał Zasada – rektor Szkoły Głównej Gispiodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. Jos Van Orshoven – dziekan Wydziału Inżynierii Biologii KU Leuven (Belgia) oraz prof. Daniel Quaglino z Wydziału Nauk Przyrodniczych, Università di Modena e Reggio Emilia (Włochy).

Prof. dr hab. Michał Zasada we wrześniu tego roku zasiadł na fotelu rektora SGGW. Wcześniej był prorektorem ds. współpracy międzynarodowej, a w latach 2008–2012 – dziekanem Wydziału Leśnego, którego jest absolwentem. Jego prace badawcze koncentrują się wokół urządzania lasu, modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, dendrometrii, zastosowania nowoczesnych technologii w inwentaryzacji lasu oraz systemów wspomagania decyzji w leśnictwie.

ICA utworzono w 1988 roku. Stowarzyszenie na początku występowało pod szyldem Interfaculty Committee Agraria. W 1999 r. nazwę zmieniono na Interuniversity Consortium for Agricultural and Related Sciences in Europe, aż wreszcie w 2006 r. przyjęto obecną: Association for European Life Sciences Universities. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Gandawie, a sekretariat zwykle w kraju, z którego pochodzi przewodniczący. W skład Zarządu sprawującego władzę przez trzy lata wchodzi pięciu członków reprezentujących pięć regionów Europy. Do ICA należą dwie polskie uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Celem ICA jest zintegrowanie środowiska europejskiego, między innymi poprzez stworzenie korzystnych warunków do wymiany doświadczeń oraz zwiększenie jego znaczenia zarówno w Europie, jak i na świecie.

MK, źródło: SGGW, UPWr

SGGW po tischnerowsku – rozmowa z prof. Michałem Zasadą, rektorem SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)