Aktualności
Życie akademickie
03 Sierpnia
Prof. Anna Wypych-Gawrońska i prof. Anatolii Tsos, rektor Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, źródło: www.ujd.edu.pl
Opublikowano: 2021-08-03

Rektor UHP doktorem honoris causa uniwersytetu w Łucku

Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska otrzymała tytuł doktora honoris causa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku.

O nadanie zaszczytnego tytułu wystąpiła dyrektor Instytutu Fizyki i Techniki prof. Halyna Myronchuk. Senat ukraińskiej uczelni przyznał najwyższą godność akademicką, honorując w ten sposób „szczególnie wysokie osiągnięcia w rozwoju stosunków polsko-ukraińskich oraz budowanie wspólnej wizji przyszłości Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego”. Prof. Annę Wypych-Gawrońską doceniono również za wybitne osiągnięcia naukowe, doświadczenie, wiedzę oraz zdolności organizacyjne.

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (specjalność: teatrologia). W roku 2006 objęła stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, w kadencji 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Filologiczno-Historycznego, od roku 2012 – prorektora ds. rozwoju, a w 2016 roku została rektorem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (od 2018 roku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie). W ub.r. uzyskała reelekcję.

Specjalizuje się w historii teatru i dramatu. Prowadzi badania interdyscyplinarne z zakresu nauk o literaturze, nauk o kulturze i nauk o sztuce. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o teatrze, czytania teatru oraz adaptacji teatralnych utworów literackich. W działalności naukowej stale współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, przede wszystkim z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym), Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i Akademią Muzyczną we Lwowie. W ramach przygotowań do konkursu ogłoszonego przez Humanities European Research Area organizowała konsorcjum naukowe wspólnie z pracownikami Uniwersytetu w Sztokholmie oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Jest przewodniczącą Rady Artystycznej Teatru Dramatycznego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Zasiada w Radzie Muzeum Częstochowskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie oraz Société Internationale D’histoire Comparée Du Théâtre, De L’opéra Et Du Ballet z siedzibą w Sorbonie w Paryżu.

Jest autorką monografii, redaktorką prac wieloautorskich oraz autorką publikacji w monografiach i artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, a także biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym.

MK, źródło: UJD

Dyskusja (0 komentarzy)