Aktualności
Życie akademickie
30 Marca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-03-30

Rektor USz ponownie na czele Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego. To jego druga kadencja na tym stanowisku. 

Wyboru władz na lata 2023–2027 dokonano 24 marca podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Stanowisko prezesa powierzono ponownie prof. Waldemarowi Tarczyńskiemu, który kieruje organizacją od 2019 roku.

Prof. Tarczyński jest rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Z uczelnią tą związał się zawodowo zaraz po ukończeniu studiów w 1983 roku. Jest specjalistą z zakresu rynków kapitałowych, giełdy papierów wartościowych, finansów, analiz ekonomiczno-finansowych, metod ilościowych oraz wycen wartości przedsiębiorstw. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ilościowych na rynku kapitałowym, inżynierii finansowej, zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, zarządzaniu ryzykiem, metodach analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej na giełdzie papierów wartościowych, wielowymiarowej analizie porównawczej, metodach wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz analizie ekonomiczno-finansowej firmy.

W fotelu rektora Uniwersytetu Szczecińskiego zasiadł po raz drugi w 2020 roku (poprzednio sprawował tę funkcję w latach 2005–2012). Wcześniej był prorektorem ds. nauki (1999–2005). W latach 2014–2019 był dyrektorem Instytutu Finansów, a w latach 2002–2019 kierował Katedrą Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych. Stał także na czele Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Od 2004 roku jest członkiem International Atlantic Economic Society.

Polskie Towarzystwo Statystyczne zajmuje się rozwijaniem społecznej, naukowej i zawodowej działalności członków w dziedzinie teorii, metodologii, praktyki i upowszechniania wiedzy statystycznej w społeczeństwie. Zostało założone w 1912 roku w Krakowie. Skupia przedstawicieli służb statystyki publicznej i środowisk akademickich, samorządu terytorialnego i gospodarczego, jednostek administracji rządowej itp., którzy są zainteresowani teorią i praktyką badań statystycznych. Obecnie zrzesza około 750 członków zorganizowanych w 17 oddziałach (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra).

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)