Aktualności
Opublikowano: 2017-01-30

Repozytorium danych przestrzennych w Lublinie

Urząd Miasta Lublin podjął wielostronną współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz innymi uczelniami lubelskimi.

W zeszłym roku odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące utworzenia Repozytorium danych przestrzennych (wspólnej bazy wymiany danych), która stanowiłaby forum wymiany informacji przestrzennej pomiędzy Urzędem Miasta Lublin i lubelskimi uczelniami. Powstanie takiej przestrzeni w środowisku internetowym, jakim będzie Repozytorium danych przestrzennych, jest bardzo innowacyjnym i unikatowym pomysłem w skali kraju.

Oficjalne podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej Repozytorium danych przestrzennych pomiędzy Gminą Lublin a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Lubelską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym miało miejsce 24 stycznia.

Głównym celem powstania Repozytorium jest w szczególności swobodny przepływ oraz szybki dostęp do materiałów i zasobów wiedzy dot. danych przestrzennych. Oprócz tego takie forum wymiany danych może służyć jako baza wyjściowa do prowadzonych przez uczelnie lubelskie badań i prac naukowych, a także zapobiegać powielaniu się działań prowadzonych przez środowisko naukowe Lublina poprzez wymianę informacji w przestrzeni Repozytorium.

Katarzyna Kozielewicz, Biuro Prasowe UMCS

 

Dyskusja (0 komentarzy)