Aktualności
Życie akademickie
13 Lutego
Opublikowano: 2024-02-13

Rośnie liczba ekspertów z Polski w Horyzoncie Europa

W ciągu ostatnich 10 miesięcy liczba ekspertów z Polski zarejestrowanych w bazie Komisji Europejskiej wzrosła o prawie 7%. W przyszłym tygodniu Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie, podczas którego będzie można się dowiedzieć, jak zostać ekspertem Horyzontu Europa i dlaczego warto angażować się w ocenę i monitoring wniosków projektowych.

Każdego roku do Komisji Europejskiej wpływają tysiące wniosków projektowych dotyczących dofinansowania z największego programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont Europa. Jego budżet wynosi przeszło 95 mld euro. Do rozdysponowania tych środków potrzebni są eksperci oceniający złożone wnioski.

Jak wynika z udostępnionych właśnie danych, baza ekspertów Komisji Europejskiej liczy już 250 928 osób. To więcej o 5,81% w stosunku do kwietnia 2023 roku, gdy było ich 237 154. W tym gronie dominują Włosi (32 547), Hiszpanie (28 323) i Niemcy (20 444).

Kwiecień 2023 roku to dobry punkt odniesienia dla ukazania polskich akcentów. To właśnie wtedy ruszyła kampania informacyjna „Zostań ekspertem Horyzontu Europa” firmowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. HE. Po dziesięciu miesiącach można ocenić, że przyniosła pozytywne efekty. Liczba ekspertów z Polski wzrosła bowiem przez ten czas o 6,73%. W ujęciu procentowym wynik ten przewyższa średnią wzrostu rekordów dla całej bazy (5,81%). Grono 9974 osób daje nam obecnie 9 miejsce wśród państw, z których wywodzą się zgłoszeni eksperci.

Wśród naszych specjalistów 40% stanowią kobiety i jest to odsetek lepszy niż dla całej bazy (34%). Nasz kraj reprezentują głównie przedstawiciele sektora szkolnictwa wyższego i średniego (40,8%), relatywnie mniej – w porównaniu do wyników dla całej bazy – jest ekspertów z przedsiębiorstw (17,4%) oraz z podmiotów publicznych (10,8%).

Komisja Europejska podpisuje kontrakt na wykonanie konkretnych zadań z wybranymi ekspertami, proponując im udział w ocenie wniosków oraz monitoringu realizacji projektów. W latach 2021–2024 zakontraktowano 61 378 ekspertów. Jeszcze w kwietniu ub.r. liczba ta wynosiła 43 496. Od tego czasu wzrosła także (o 909, tj. o 41%) liczba zakontraktowanych polskich ekspertów. Wśród nich najwięcej pochodzi z podmiotów szkolnictwa wyższego i średniego (43,1%), zaś znacznie niższy jest odsetek ekspertów z sektora podmiotów badawczych (19,5%) oraz prywatnych (19,4%).

W świetle przedstawionych statystyk można stwierdzić, że zaangażowanie polskich ekspertów w program Horyzont Europa jest coraz większe. Ich wkład nie tylko potwierdza wysoki poziom wiedzy, doświadczenia i umiejętności, ale także stanowi dobry prognostyk dla zwiększania udziału polskich grantobiorców w Horyzoncie Europa, gdyż wiedza nabywana przez ekspertów podczas procesów oceny przekłada się później na jakość składanych wniosków konkursowych – podkreślono w komunikacie KPK.

Już 23 lutego Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje kolejne szkolenie, podczas którego będzie się można dowiedzieć, jak zostać ekspertem Horyzontu Europa i dlaczego warto angażować się w ocenę i monitoring wniosków projektowych. Rejestracja poprzez formularz na stronie internetowej KPK.

MK, źródło: KPK

Dyskusja (0 komentarzy)