Aktualności
Życie akademickie
03 Marca
Opublikowano: 2022-03-03

Równość płci w europejskim sektorze badań – webinarium

Równość płci w europejskim sektorze badań, innowacji i szkolnictwa wyższego. Jak wzmacniać doskonałość naukową poprzez Plany równości płci?” – to tytuł webinarium, którego współorganizatorem jest Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN. Wydarzenie odbędzie się 10 marca.

Unia Europejska podejmuje szereg działań w zakresie promowania równości płci w sektorze badań, innowacji i szkolnictwa wyższego. Przykładem tego jest wzmocnienie aspektów gender equlity w programie ramowym Horyzont Europa, największym instrumencie finansowania badań i innowacji w Europie. Od niedawna pozyskanie funduszy z programu przez publiczne instytucje badawcze, takie jak uniwersytety czy instytuty naukowe, możliwe jest tylko pod warunkiem wprowadzenia Planu równości płci.

Jak wskazali autorzy raportu SheFigures 2021, nadal istnieje wiele barier strukturalnych dla równości płci w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Wprawdzie 48,1% absolwentów programów doktoranckich to kobiety (w Polsce 56,3%), ale w dziedzinach takich jak STEM czy ITC nadal istotnie przeważają mężczyźni. Ponad 40% kadry akademickiej to kobiety, jednak obejmują one tylko 26,2% stanowisk na najwyższym szczeblu kariery. Kobiety stanowią 32,8% europejskich badaczy, przy czym częściej niż mężczyźni pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Aby przyczynić się do wzmocnienia debaty na temat zagadnień związanych z równością płci, cztery biura łącznikowe instytucji naukowych w Brukseli – z Polski (Biuro Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk), Czech (CZELO), Litwy (LINO) oraz Słowacji (SLORD) – organizują webinarium pt. „Równość płci w europejskim sektorze badań, innowacji i szkolnictwa wyższego. Jak wzmacniać doskonałość naukową poprzez Plany równości płci?”.

W jego trakcie Mina Stareva, przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji w Komisji Europejskiej, przedstawi wyniki raportu SheFigures 2021 i omówi polityki UE w tym zakresie. Z kolei badacze z czołowych instytucji naukowych z krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej zaprezentują badania i analizy dotyczące równości płci oraz wezmą udział w dyskusji nt. roli równości płci w budowaniu potencjału instytucji naukowych, wzmacnianiu zespołów badawczych i stymulowaniu innowacyjności w regionie. Polskę reprezentować będzie dr Anna Knapińska z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Webinarium odbędzie się 10 marca w godz. 10:00-12:00. Formularz rejestracyjny

MK

Szczegółowy program webinarium

Dyskusja (0 komentarzy)