Aktualności
Życie akademickie
03 Września
Opublikowano: 2021-09-03

Stypendia dla studentów planujących kształcenie w Polsce

Nazwiska 260 osób znalazły się na liście stypendystów programu im. Stefana Banacha. Wsparciem objęto młodzież z krajów rozwijających się, planującą podjęcie studiów w Polsce.

Program stypendialny im. Stefana Banacha to wspólna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W tegorocznej edycji spośród blisko 2 tys. zgłoszeń przyznano wsparcie finansowe dla 260 osób z prawie 30 krajów. Największą liczbę w tym gronie stanowią przedstawiciele Etiopii (21 osób), Nigerii (20 osób), Ukrainy (19 osób) i Azerbejdżanu (16 osób). Poza tym wśród stypendystów znaleźli się także studenci m.in. z Albanii, Białorusi, Brazylii, Jordanii, Kazachstanu, Kenii czy Wietnamu. Imienną listę stypendystów opublikowano na stronie NAWA.

Największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Jagielloński. Jeśli chodzi o dziedziny, które były najczęściej wskazywane przez stypendystów, dominowały nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze.

To niezwykle istotne stypendium, ponieważ dziś wspomniane kierunki studiów są wręcz strategiczne dla rozwoju nowoczesnego państwa i jego potencjału. To także pole zacieśniania współpracy z krajami nie tylko naszego regionu, ale także Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. Dzięki takim inicjatywom Polska po raz kolejny jest pomostem między krajami rozwijającymi się i Zachodem – przyznaje dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Stypendium im. Stefana Banacha obejmuje studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Ponadto obywatelom niektórych krajów – Albanii, Armenii, Azerbejdżan, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kazachstanu, Kosowa, Macedonii Północnej, Mołdawii, Serbii, Ukrainy i Uzbekistanu – program oferuje dodatkowo możliwość podjęcia studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, z wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia wnioskodawcy.

Patron stypendium, prof. Stefan Banach (1892–1945), to jeden z najbardziej znanych na świecie polskich matematyków. Był współtwórcą lwowskiej szkoły matematycznej oraz analizy funkcjonalnej, czyli działu matematyki mającego zastosowanie m.in. w opisywaniu zjawisk przyrodniczych.

źródło: NAWA

PL Banach Mapa v.5 502x502 equal

 

Dyskusja (0 komentarzy)