Aktualności
Życie akademickie
01 Marca
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2022-03-01

Rozpoczął pracę Zespół ds. rozwoju systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył powołania członkom Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Przewodniczącym gremium został dr hab. Grzegorz Górski.

Do zadań Zespołu należy m.in. analiza otoczenia prawnego systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności w zakresie spójności tych systemów, a także analiza i identyfikowanie istniejących barier w ich rozwoju. Ponadto członkowie zajmą się opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących oświaty i szkolnictwa wyższego, w szczególności związanych z oceną jakości kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Przewodniczącym 17-osobowego gremium został dr. hab. Grzegorz Górski, prawnik, nauczyciel akademicki, adwokat, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 2011–2014 sędzia Trybunału Stanu. Pozostali członkowie to:

 • prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg – Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb – rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
 • dr Igor Kilanowski – przewodniczący Rady Młodych Naukowców
 • mgr inż. Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. dr hab. Waldemar Paruch – przewodniczący zespołu doradczego ds. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń – przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki – rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
 • dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
 • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński – przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej
 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca komisji ds. nauki KRASP.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)