Aktualności
Życie akademickie
21 Lipca
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-21

Rusza AZON 2.0, czyli platforma z bezpłatnymi zasobami naukowymi

Platforma zasobynauki.pl, prowadzona przez Politechnikę Wrocławską, w ciągu dwóch lat wzbogaci się o dodatkowe ponad 22 tys. nowych materiałów naukowych, modeli 3D, nagrań, zdjęć mikroskopowych i EKG, zbiory muzealne medycyny sądowej czy raporty i rozprawy doktorskie.

Politechnika Wrocławska, w ramach projektu Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0, kontynuuje prace nad udostępnianiem zasobów naukowych na platformie internetowej. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie. Do tej pory udało się zgromadzić ponad 40 tys. zasobów, z których studenci, doktoranci oraz naukowcy mogą korzystać bezpłatnie. Największym wzięciem cieszą się: serie zdjęć z mikroskopu elektronowego, fotografie preparatów histologicznych czy kolekcje zbiorów zielnikowych.

– O sukcesie projektu świadczy fakt, że w ciągu ostatniego roku ponad 3 mln razy pobrano materiały zdeponowane na stronie zasobynauki.pl. Obecnie planujemy unowocześnić platformę i zdeponować kolejne zasoby w postaci cyfrowej – mówi Marzena Kordys, kierownik AZON 2.0 z PWr.

Dodaje, że praca i nauka online w związku z koronawirusem przyczyniła się do dużej popularności platformy i podniosła rangę cyfrowych zasobów, z których można korzystać nie tylko bezpłatnie, ale i z dowolnego miejsca na świecie.

Do 2022 r. na platformie zasobynauki.pl zostanie umieszczonych ponad 22 tys. nowych materiałów mających znaczenie dla nauki i gospodarki, w tym: zbiory i bazy danych, publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio i wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe programów komputerowych.

– Wśród danych źródłowych, planowanych do udostępnienia przez PWr, znajdują się m.in. dane z systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu budynku PWr przy skwerze im. Kazimierza ldaszewskiego 13. Gromadzi je Centrum Monitorowania i Akwizycji Danych – opowiada Wojciech Drzewiński, kierownik odpowiedzialny za przygotowanie i udostępnienie zasobów PWr.

Uczelnia planuje też udostępnić dane z zakresu Internet of Things (internet rzeczy), które pozyskuje z wrocławskich mobilnych stacji monitorujących warunki otoczenia. Będą to m.in.: lokalizacja, temperatura, wilgotność, ciśnienie, zanieczyszczenie powietrza, natężenie sygnałów WiFi, GSM, 3G, 4G. Wszystkie dane będą stanowić bazę do dalszych badań.

Uniwersytet Przyrodniczy chce udostępnić dane źródłowe i dotąd niepublikowane bazy zdjęć echokardiograficznych i zapisów EKG, zdjęć mikroskopowych preparatów histopatologicznych czy histologicznych. Uzupełnieniem baz będzie szczegółowy opis morfologii i ultrastruktury komórek oraz wykonane opisy przebiegu chorób nowotworowych. Z kolei Uniwersytet Medyczny udostępni surowe dane badawcze obejmujące zdigitalizowane obrazy preparatów histologicznych komórek ludzkiego organizmu. Procesowi digitalizacji zostaną poddane także niecodzienne i unikatowe kolekcje preparatów medycznych znajdujące się w Muzeum Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu. Wśród dużej kolekcji eksponatów znajdują się narzędzia zbrodni, broń samodziałowa, dawne narzędzia sekcyjne, pętle wisielcze, ale także kości czy dokonane podczas ekshumacji odkrycia z okresu drugiej wojny światowej.

O unikalne w skali regionu i kraju raporty badawcze i rozprawy doktorskie planuje uzupełnić platformę AZON Instytut Badań Systemowych PAN. Będą to prace dotyczące wykorzystania nauk ścisłych w życiu codziennym i rzeczy, które nas otaczają.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)