Aktualności
Życie akademickie
25 Maja
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2021-05-25

Rusza budowa gmachu Wydziału Psychologii UW

Na Kampusie Ochota powstanie budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. To druga największa inwestycja uczelnianego programu wieloletniego. Jej wartość wynosi blisko 140 mln zł.

„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” jest drugą największą inwestycją programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”, zarówno pod względem powierzchni, jak i nakładów finansowych. Nowy budynek, z którego korzystać będą studenci i pracownicy Wydziału Psychologii, powstanie w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura. We wtorek, 25 maja, w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego władze UW podpisały umowę z firmą Mostostal Warszawa SA na wykonanie prac budowlano-montażowych. Opiewa ona na 138,9 mln zł.

Budynek będzie miał 8 kondygnacji, w tym 6 naziemnych i 2 podziemne. Jego powierzchnia całkowita wyniesie 26,6 tys. mkw. Wewnątrz zaprojektowano łącznie 30 sal dydaktycznych: wykładowych, seminaryjnych, komputerowych; pomieszczenia do pracy cichej oraz aulę, w której będą mogły odbywać się wykłady i spotkania z udziałem blisko 400 osób. W gmachu znajdować się będą także laboratoria dostosowane do prowadzenia badań indywidualnych i grupowych w dziedzinie nauk psychologicznych. Na zewnątrz zaplanowano parking dla rowerów, a na dachu ogród społecznościowy typu urban farming.

Możliwość dzielenia pomieszczeń za pomocą ścian przesuwnych pozwoli na dostosowanie obiektu do zmieniających się potrzeb jego użytkowników. Projekt przewiduje również m.in. zastosowanie rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, np. energooszczędne instalacje elektryczne, wykorzystanie systemów odzyskiwania energii cieplnej i odnawialnych źródeł energii.

Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków pracy dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Psychologii, a także prowadzenie badań interdyscyplinarnych, łączących np. psychologię z informatyką, biologią lub fizyką – nowy gmach powstanie w pobliżu wydziałów i jednostek uniwersyteckich, prowadzących badania i kształcenie w obszarze nauk ścisłych – podkreślał prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Dokumentację projektową inwestycji wykonała pracownia Piotr Bujnowski Architekt. Współautorem projektu jest pracownia Projekt Praga. Oddanie budynku do użytku planowane jest w roku 2023. Pierwsze zajęcia odbędą się w nim w roku akademickim 2023/2024.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego głównym celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)