Aktualności
Życie akademickie
29 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-29

Rusza nabór wniosków o stypendia dla studentów warszawskich uczelni

Od 1 września do 10 października studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Wsparcie trafi do osób, które oprócz dobrych wyników w nauce, mogą się pochwalić sukcesami artystycznymi, naukowymi, sportowymi lub zaangażowaniem w działalność społeczną.

Nauka, sztuka, sport i wolontariat – to obszary, w których sukcesy są premiowane stypendiami. Poza pasją i aktywnością w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin, studenci muszą spełniać kryteria formalne, czyli: uzyskać dobre wyniki w nauce (średnia ocen na zakończenie roku szkolno-akademickiego nie może być niższa niż 3,5), a miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może miesięcznie przekraczać 2500 zł netto.

Stypendia są przyznawane studentom na dziewięć miesięcy roku akademickiego. Kwota wsparcia wynosi od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie. Ale stypendia to nie tylko pomoc finansowa. Centrum Myśli Jana Pawła II od lat prowadzi autorski program, z którego mogą skorzystać stypendyści.

Pozwala on wziąć udział w warsztatach, nawiązać relacje i współpracę oraz zrealizować własne projekty adresowane do różnych grup mieszkańców Warszawy – tłumaczy Bartłomiej Miąsko z Działu Stypendialno-Edukacyjnego Centrum Myśli Jana Pawła II, operatora stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy dla studentów prowadzony będzie od 1 września do 10 października 2023 roku. Formularz wniosku należy wypełnić przez internet. Wszystkie potrzebne informacje na temat zasad rekrutacji oraz programu stypendialnego można znaleźć na stronie stypendiajp2.pl.

W zakończonej w czerwcu edycji ze stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II korzystało łącznie ponad 300 uczniów i studentów. Przez 18 lat trwania programu wsparł on już około 9,5 tys. młodych warszawiaków.

MK

Stypendia im. Jana Pawla II plakat studencki

Dyskusja (0 komentarzy)