Aktualności
Życie akademickie
13 Lipca
Opublikowano: 2022-07-13

Rusza VII edycja studiów podyplomowych Instytutu Sztuki PAN

Historia i sztuka fotografii – to nowa specjalizacja na studiach podyplomowych prowadzonych przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja już się rozpoczęła.

Instytut Sztuki PAN w Warszawie prowadzi od 2016 r. unikatowe w skali kraju studia podyplomowe „Historia Sztuki, Muzyka, Teatr i Film”. Przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat wybranych dyscyplin sztuki oraz legitymują się dyplomem co najmniej studiów I stopnia (kierunek dowolny). Szczególnie polecane są nauczycielom i pracownikom instytucji kultury w celu poszerzenia kwalifikacji oraz miłośnikom sztuki.

W roku akademickim 2022/23 otwartych będzie sześć specjalizacji o charakterze autorskim:

  • Historia sztuki i współczesna kultura wizualna
  • Historia sztuki nowoczesnej
  • Historia i sztuka fotografii
  • Historia muzyki i współczesna kultura muzyczna
  • Teatrologia
  • Filmoznawstwo 2

Wykłady, konwersatoria oraz ćwiczenia w ramach studiów prowadzone są przez wybitne badaczki i badaczy, którzy są zatrudnieni w Instytucie Sztuki PAN, uczelniach krajowych, a także przez artystki/artystów, kompozytorki/kompozytorów, reżyserki/reżyserów i aktorki/aktorów.

Studia podyplomowe trwają rok. Program każdej specjalizacji to 176 godzin wykładowych różnorodnych zajęć. Obejmuje 11 zjazdów, których harmonogram jest z góry ustalony i podany wraz z otwarciem naboru na studia. Pierwszy semestr kończy zaliczenie uzyskane na podstawie samodzielnej pracy studenta. Rok studiów kończy test, którego zdanie jest podstawą otrzymania świadectwa. Studia pozwalają uzyskać 30 punktów ECTS. Zajęcia w ramach poszczególnych specjalizacji będą się odbywały w różnych trybach, np. nowa specjalizacja Historia i sztuka fotografii to studia online.

Nabór na studia podyplomowe potrwa do końca września. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Instytutu Sztuki PAN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)