Aktualności
Życie akademickie
28 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-28

Ruszają kolejne rekrutacje na interdyscyplinarne studia doktoranckie

Stopniowo zostają uruchamiane rekrutacje na interdyscyplinarne studia doktoranckie. W lipcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uczelniom i instytutom na ten cel ponad 115 mln zł. Pierwsze kierunki uruchomiono już w październiku br. Ich absolwenci zdobędą wiedzę nie tylko z kilku dyscyplin naukowych, ale też z zakresu komercjalizacji badań.

Takie zawody jak biotechnolog, biochemik, chemik, bioinżynier, biolog molekularny, to tylko przykłady profesji, które będą poszukiwane na rynku pracy. Ich zdobycie wymaga wiedzy z wielu dyscyplin. Rosnące zapotrzebowanie na fachowców z wykształceniem wyższym potwierdza wydany w listopadzie br. raport McKinsey Global Institute. Jego autorzy podkreślają także, że wzrośnie znaczenie umiejętności miękkich, w tym logicznego myślenia i rozumowania na wysokim poziomie.

Jednym z rozwiązań, które mogą przygotować pracowników na rynek pracy w przyszłości, są interdyscyplinarne studia III stopnia, na które przyznano w lipcu ponad 115 mln zł. Uruchomione są już rekrutacje na te nowatorskie programy studiów.

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej i Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN rozpoczynają rekrutację na interdyscyplinarne studia doktoranckie, które łączą bioinnowacyjne badania w dziedzinie biologii, chemii i nauk technicznych. Jest to jeden z programów studiów, które zostały najwyżej ocenione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod względem nowatorstwa. Rekrutacja trwa do 21 stycznia 2018 r.

– Przez cztery lata będziemy przygotowywać studentów do tego, aby poprzez pracę zawodową przyczyniali się do poprawy ludzkiego życia. Wyniki prac badawczych, które będą realizować doktoranci, pozwolą m.in. lepiej zrozumieć przyczyny niektórych chorób cywilizacyjnych – wyjaśnia prof. dr hab. Michał Cyrański z Wydziału Chemii UW, kierownik studiów doktoranckich realizowanych w ramach projektu.

Doktoranci interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM, czyli „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”, otrzymają dostęp do nowoczesnych laboratoriów należących do wiodących pod względem jakości i innowacyjności badań ośrodków w Polsce. Na chętnych czeka 31 miejsc. Najlepsi kandydaci otrzymają indywidualną opiekę mentorską i stypendium w wysokości kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Najbliższe rekrutacje w Warszawie, Łodzi i Gdańsku

Rekrutacja na wszystkie dofinansowane kierunki studiów III stopnia odbywa się w kilku turach. Pierwsze programy rozpoczęły się w październiku, kolejne zostaną otwarte w semestrze letnim, a pozostałe – jesienią 2018 roku. Na tych, którzy chcą zacząć studia w marcu 2018 r., czeka kilka propozycji. Wśród nich, oprócz wyżej wspomnianych studiów TRI-BIO-CHEM, są studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Inna propozycja pochodzi z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ─ już w lutym ogłosi on nabór na interdyscyplinarny program studiów III stopnia, których celem jest kształcenie kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych.

Twórcy interdyscyplinarnych programów studiów

Najwyższe kwoty na utworzenie interdyscyplinarnych programów studiów III stopnia uzyskały: Uniwersytet Warszawski (niemal 13 mln zł), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (ponad 11mln zł), Politechnika Łódzka (ponad 9,5 mln zł), Politechnika Gdańska (ponad 9,5 mln zł), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (niemal 9 mln zł) oraz Politechnika Wrocławska (ponad 7 mln zł). Programy studiów, które otrzymały dotację, zostały opracowane zarówno przez uniwersytety, politechniki, jak i instytuty naukowe oraz uczelnie niepubliczne.

W Krakowie i Warszawie – najwięcej kierunków

Największe dofinansowanie otrzymały Kraków (niemal 23 mln zł) i Warszawa (ponad 21 mln zł). W tych miastach NCBR wsparło łącznie 14 projektów dotyczących utworzenia interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich w 8 jednostkach naukowych. Ponadto wysokie kwoty zasiliły również Łódź, Gdańsk i Poznań. Tam dla 15 projektów przeznaczono ponad 41 mln zł.

Idea interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

Interdyscyplinarne studia doktoranckie mają gwarantować młodym badaczom kompleksową edukację w ramach programów łączących kilka dziedzin. Studenci dowiedzą się także, jak komercjalizować badania.

Konkurs na interdyscyplinarne studia doktoranckie został ogłoszony w grudniu 2016 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Programy studiów są finansowane z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” (POWER).

NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)