Aktualności
Życie akademickie
25 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-25

Ruszył nabór do nowego programu Fulbright STEM Impact Award

Trwający ponad miesiąc pobyt w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA, realizacja własnego projektu badawczego albo badawczo-dydaktycznego, poszerzenie wiedzy z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych ‒ wszystko to w ramach nowego stypendium Fulbrighta.

Stypendium przeznaczone jest dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych. Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Poszukiwane są kreatywne, otwarte i aktywne osoby, które nie tylko przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA, ale staną się także inicjatorami zmian społecznych ‒ liderami dialogu międzykulturowego. Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r.

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 roku. Dzięki stypendiom Programu Fulbrighta już ponad 2000 utalentowanych polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych podjęło studia lub zrealizowało projekty badawcze lub dydaktyczne w USA.

Źródło: MNiSW

Więcej informacji o STEM Impact Award

Dyskusja (0 komentarzy)