Aktualności
Życie akademickie
19 Września
Opublikowano: 2022-09-19

Ruszył nabór wniosków o stypendium START

Nabór wniosków do kolejnego konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski można składać do końca października.

Stypendium START jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 30 lat. W konkursie oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W programie START przyznawane są również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne. Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Od roku 2015 r. przyznawane jest także wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. W konkursie START 2023 po raz drugi będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które będzie przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej, czyli w dziedzinach nauki uprawianych przez fundatora. Wyróżnienie ustanowione zostało dzięki zapisowi testamentowemu prof. Wacława Szybalskiego. Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą. Wnioski w konkursie START 2023 można składać do 31 października. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale przyszłego roku. Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz. Więcej szczegółów na stronie programu START.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do tej pory nagrodzono 3,3 tys. osób i przyznano 3 936 stypendiów (w latach 2002–2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości 90,5 mln zł.

źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)