Aktualności
Życie akademickie
30 Października
Opublikowano: 2020-10-30

Ruszył portal dla polskich naukowców pracujących za granicą

Z inicjatywy Fundacji Polonium powstała platforma networkingowa dla polskich naukowców z zagranicy zainteresowanych współpracą z instytucjami naukowymi oraz środowiskiem biznesowym w kraju. Polonium Network służyć ma budowaniu sieci kontaktów, bieżącej wymianie informacji oraz praktycznemu wsparciu kariery naukowej.

Dwa lata temu Fundacja Polonium opublikowała raport „Niedostrzeżeni: Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego”. Jak pokazały zamieszczone w nim wyniki badań, połowa polskich naukowców kontynuujących swoją karierę za granicą nie zamierza wracać do ojczyzny. Jednocześnie około 60% z nich zadeklarowało chęć nawiązania potencjalnej współpracy z polskimi instytucjami badawczymi. Niestety, często trafiają na mur – dane europejskie jednoznacznie wskazują, że Polska ma wciąż stosunkowo niski odsetek współpracy międzynarodowej w sektorze akademickim. Na szczęście, powoli zaczyna się to zmieniać i to zarówno w ośrodkach naukowych, jak i w krajowych przedsiębiorstwach.

– Do tej pory „sieciowaliśmy” polskich naukowców podczas naszych wydarzeń, ale ten rok i pandemia koronawirusa pokazały, że potrzebne są także alternatywne formy komunikacji. Sukces projektu Polonium Webinars, w tym także zainteresowanie projektem wśród zagranicznych naukowców, zachęcił nas do tego, aby rozszerzyć formy działalności online i zaoferować naszym społecznościom jeszcze więcej dobrej nauki oraz ciekawych możliwości rozwoju – tłumaczy Olga Ceran z Fundacji Polonium.

Zaproponowana właśnie przez tę organizację Platforma Polonium Network, jako oddolna inicjatywa polskiej diaspory naukowej, ma pomóc budować otwartą społeczność w Polsce i za granicą, nastawioną na wzajemne wsparcie oraz pomagającą budować obraz Polski jako partnera w badaniach. Jak tłumaczą jej pomysłodawcy, celem jest umożliwienie budowy sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także udzielanie sobie wzajemnego wsparcia w rozwoju zawodowym, pozyskiwaniu grantów czy ubieganiu się o stypendia.

– Tym samym chcemy zmaksymalizować i wspierać potencjał tych sieci kontaktów, które już istnieją. Stąd np. możliwość wpisania grantów w profil na portalu, żeby osoby zainteresowane danym programem mogły wyszukać kogoś, kto brał w nim udział oraz dopytać o doświadczenia i wskazówki na etapie sporządzania aplikacji. Na portalu będziemy także zamieszczać oferty pracy od partnerów biznesowych oraz instytucjonalnych. Serwis ma również ułatwić kontynuowanie badań nad losami Polonii naukowej – wyjaśnia Olga Ceran.

I dodaje, że z Platformy – obok polskich badaczy rozsianych po całym świecie – mogą korzystać w zasadzie wszyscy zainteresowani nauką i możliwościami współpracy w kraju. W szczególności adresatami tej inicjatywy są badacze w sektorze akademickim i pozaakademickim, studenci myślący o karierze naukowej, osoby z sektorów związanych szerzej z pracą badawczą, przedstawiciele start-upów i firm szukający wysoko wykwalifikowanych specjalistów, instytucje badawcze, uniwersytety czy podmioty udzielające grantów i stypendiów.

Polonium Network to platforma społecznościowa, na której każdy zainteresowany może założyć swój profil, umożliwiający dostęp do innych członków społeczności i pozwalający na kontakt z nimi. Polonium Network będzie zapewniać dostęp do informacji m.in. o możliwościach finansowania, programach wymiany, ofertach pracy, czy konferencjach odbywających się w Polsce.

– Chcemy także dzielić się informacjami o nowinkach naukowych i badaniach prowadzonych w Polsce oraz przez Polaków za granicą. Wszystkie tego typu informacje będą wysyłane do członków sieci wyłącznie w interesującym ich tematycznie zakresie. Członkostwo w sieci wiązać się będzie także ze specjalnymi ofertami dotyczącymi innych inicjatyw Fundacji Polonium, np. zniżkami na zakup biletów na nasze konferencje. Docelowo w ramach Polonium Network chcielibyśmy uruchomić program mentoringowy – zachęca Olga Ceran.

W środę, 4 listopada, Fundacja organizuje panel dyskusyjny, podczas którego poruszone zostaną kwestie zbiegów okoliczności, wpływających na kształtowanie się ścieżek zawodowych, a także istotności networku i międzynarodowej współpracy. Trwa już rejestracja na to wydarzenie.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)