Aktualności
Życie akademickie
05 Maja
Opublikowano: 2022-05-05

Ruszył serwis Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji przygotował ogólnopolską platformę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. Serwis umożliwia wyszukanie kierunku studiów, oferty pracy lub wolontariatu na polskich uczelniach.

O planach uruchomienia takiej platformy informowaliśmy już w połowie marca. Z inicjatywą wyszła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, chcąc ułatwić kandydatom na studia, studentom, doktorantom i pracownikom uczelni oraz jednostek naukowych z Ukrainy zapoznanie się z ofertą kształcenia lub możliwościami podjęcia pracy zarobkowej w polskich uczelniach, a także instytutach naukowych. Serwis bazuje na systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) wykorzystywanym w wielu polskich uczelniach.

Udostępniono ofertę studiów zarówno w trybie rekrutacji na pełny cykl kształcenia, jak i kontynuacji wcześniej rozpoczętej nauki na uczelni działającej w Ukrainie. Zawarto też propozycje udziału w wybranych zajęciach dydaktycznych, podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich czy współpracy (staże, stypendia naukowe) i pracy w polskich podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (uczelniach, instytutach PAN, instytutach badawczych).

Kandydat dotrze do interesującej go oferty, korzystając z dostępnych filtrów. Selekcji można dokonywać, wybierając poszukiwaną formę studiów (stacjonarne, zaoczne), lokalizację uczelni bądź instytutu (województwa) lub konkretny kierunek z listy ułożonej alfabetycznie. Podstawową zaletą tak pomyślanej platformy jest możliwość zaprezentowania w jednym miejscu szerokiego spektrum możliwości oferowanych obywatelom Ukrainy przez uczelnie oraz jednostki naukowe w Polsce.

Serwis dostępny jest w wersji polskiej, ukraińskiej i angielskiej pod adresem: ukraina.irk.edu.pl. Został przygotowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) przy wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

MK, źródło: UW, KRASP

 

Dyskusja (0 komentarzy)