Aktualności
Życie akademickie
28 Listopada
Opublikowano: 2017-11-28

Ruszyła rekrutacja do programu Fulbright Slavic Award 2018-2019

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła przyjmowanie wniosków do programu Fulbright Slavic Award. Program skierowany jest do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Komisją Fulbrighta: University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 6-miesięczne); lub University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej (stypendium 4-miesięczne).

Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:  https://goo.gl/TiXLs6

Aleksandra Pawłowska

Dyskusja (0 komentarzy)