Aktualności
Życie akademickie
10 Lipca
Opublikowano: 2023-07-10

Ruszyła rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych

Wystartowała rekrutacja do nowej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni maturzyści z małych gmin i wsi, pochodzący z niezamożnych rodzin, mają szansę na 7 tys. złotych stypendium pomostowego na I rok studiów.

Od 7 lipca na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl można aplikować o stypendium pomostowe na I rok studiów dziennych. Ubiegać się o nie mogą osoby pochodzące ze wsi lub z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) oraz z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę nie może przekraczać 2443 zł), które uzyskały min. 100 punktów na tegorocznej maturze (liczbę punktów oblicza się według algorytmu dostępnego na stronie) i zostały przyjęte na I rok studiów dziennych realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych.

Oprócz powyższych warunków kandydaci powinni spełniać także jedno z poniższych kryteriów:

  • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych pracował w PGR;
  • być finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole średniej;
  • pochodzić z rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w Programie.

Rekrutacja do Programu trwa do 18 sierpnia. Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. złotych i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu wykazujący dobre wyniki w nauce podczas I roku mogą skorzystać ze stypendiów: na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na studia i staże zagraniczne oraz mogą brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje.

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas przyznano 26 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 tys. na pierwszy rok studiów. Na realizacją programu przeznaczono dotąd blisko 138 mln zł.

Autorem i partnerem strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Patronat medialny nad programem sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)