Aktualności
Życie akademickie
06 Lipca
Opublikowano: 2022-07-06

Ruszyła rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych

Ponad 460 stypendiów – każde w wysokości 7 tys. zł rocznie – czeka na zdolnych, niezamożnych maturzystów z małych miejscowości, którzy w październiku rozpoczną studia stacjonarne na I roku. Wnioski online można składać do 16 sierpnia.

Wystartowała rekrutacja do XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 460 stypendiów na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin.

Dla kogo?

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok
studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą się ubiegać ambitni i zdolni tegoroczni
maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin
(dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich
uczelniach publicznych.

Poza tym młody człowiek ubiegający się o stypendium powinien spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z
rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR; lub być finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej; lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w
programie.

Co zyskują stypendyści?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku
akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie
studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Do kiedy można składać wnioski?

Rekrutacja do programu przebiega online na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków pozostanie aktywna do 16 sierpnia do godz. 16:00. W roku akademickim 2022/23 stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach otrzyma ponad 770 studentów, w tym 460 na I rok studiów.

O Programie

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w
programie przyznano 26 tys. różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko 18 tys. na I rok studiów. Przeznaczono na ten cel ponad 131 mln zł. Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski. Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)