Aktualności
Życie akademickie
04 Października
Opublikowano: 2017-10-04

Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina

Lublin świętuje w tym roku jubileusz 700-lecia miasta. Dzisiejszy Lublin nie byłby w tym samym miejscu, gdyby nie działalność władz samorządowych. Samorząd to nie tylko zarządzanie miastem, dostarczanie usług, ale to przede wszystkim ludzie, którzy mają pomysł na jego rozwój i kształtowanie specyfiki, tożsamości czy kierunków rozwoju. Samorząd też nie jest już tym samym podmiotem działalności publicznej, co w okresie jego powstawania. Podlegał zmianom  i dostosowywał się do rzeczywistości. Z tego względu aktualne staje się pytanie o doświadczenia samorządowe Lublina, tak aby z przeszłości i teraźniejszości czerpać dobre wzorce na przyszłość.

Wydziały Politologii i Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Prezydentem Miasta Lublin, organizują konferencję pt. Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina, podczas której dyskutować się będzie o doświadczeniach kształtowania i funkcjonowania samorządu w 700-lecie nadania praw miejskich Lublinowi. Problematyka podejmowana podczas dwudniowego wydarzenia oraz dyskusje z zaproszonymi gośćmi przyczynią się do ukazania bogactwa przemian samorządowych, które nastąpiły na przestrzeni lat.

Ważnym punktem w trakcie konferencji będzie debata zatytułowana Sukcesy i porażki samorządowego Lublina – samorząd w ocenie Prezydentów Miasta i Przewodniczących Rady Miasta Lublin pod przewodnictwem rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego. Udział w niej potwierdzili obecny i byli włodarze miasta, m.in.: Sławomir Janicki, Adam Wasilewski, dr Krzysztof Żuk oraz Przewodniczący Rady Miasta Lublin po 1990 r.: Edmund Dąbrowski i Piotr Kowalczyk. Konferencja będzie także znakomitą okazją do wysłuchania różnorodnych prelekcji i dyskusji panelowych. W pierwszym dniu obrad wystąpienia koncentrować się będą na początkach kształtowania samorządu miejskiego w Lublinie, poprzez ustawę o miastach królewskich, okres zaborów i międzywojnia, po czasy Miejskiej Rady Narodowej. Będzie można usłyszeć także o rozwoju przestrzennym Lublina w XIX i XX wieku oraz mieszkańcach miasta na przestrzeni lat.

Na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego mają wpływ dobre pomysły włodarzy oraz umiejętność  gospodarowania wciąż niewystarczającymi środkami finansowymi. Wszystko to przekłada się na jakość życia mieszkańców. Dlatego też 11 października, w drugim dniu konferencji, przedmiotem wystąpień i żywych dyskusji będzie współczesny samorząd miasta, sprawy jego ustroju, jednostek pomocniczych oraz wyzwania związane z rozwojem aglomeracyjnym. Poruszona zostanie również kwestia partycypacji mieszkańców i polityki zagranicznej miasta oraz rola kultury i sportu w rozwoju Lublina. Nie zabraknie oczywiście tematu związanego z akademickością – wszak jest to miasto o znacznych tradycjach naukowych i z dużą społecznością akademicką.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 10-11 października 2017 r. w Trybunale Koronnym (Rynek 1).

Uroczysta inauguracja nastąpi we wtorek, 10 października, o godz. 9:30 w Trybunale Koronnym.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)