Aktualności
Życie akademickie
30 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-30

Ścieżki Kopernika 2.0

30 projektów z 23 polskich uczelni dostało dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0” PO Wiedza Edukacja Rozwój. Na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, które mają rozbudzić w młodzieży ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy, uczelnie dostaną ponad 6 milionów złotych.

„Ścieżki Kopernika 2.0” mają wzmocnić współpracę uczelni z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, związkami i innymi stowarzyszeniami. W trakcie realizacji dofinansowanych projektów młodzież będzie uczyć się m.in. krytycznego myślenia czy też przedsiębiorczości i komunikacji w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczniowie będą odwiedzać laboratoria, przeprowadzać praktyczne eksperymenty i doskonalić się pracy zespołowej.

– Szczególnie zależy nam na aktywizowaniu młodzieży, bo wiemy, że drzemie w niej duży potencjał. Planowaliśmy przeznaczyć na konkurs 5 milinów złotych, jednak po ocenie wszystkich 103 wniosków i wybraniu 30 najlepszych postanowiliśmy zwiększyć alokację o ponad milion złotych. Chcemy, by szkoły wyższe mogły zrealizować jeszcze więcej pomysłów na angażowanie członków lokalnej społeczności w spójne tematycznie działania naukowe – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerzy w wybranych do dofinansowania projektach wspólnie opracują i zrealizują programy inspirujące do odkrywania i zrozumienia świata poprzez organizację wystaw, warsztatów czy przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów. Uczelnie udostępnią swoje zasoby (m.in. kadrę dydaktyczną, laboratoria i aparaturę naukową), a ich partnerzy w projektach będą aktywnie włączać się w realizację działań promujących naukę oraz naukowych.

Konkurs jest realizowany w ramach III misji uczelni, w Poddziałaniu 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” PO WER. Lista rankingowa przedsięwzięć wyłonionych w konkursie dostępna jest na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)