Aktualności
Życie akademickie
09 Listopada
Opublikowano: 2017-11-09

Seminarium pt. „Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego” (Warszawa, 7 grudnia 2017 r.)

Pierwsze z cyklu spotkań, którego przedmiotem są tzw. sprawy studenckie, związane z rekrutacją na studia, tokiem studiów, pomocą materialną, odpowiedzialnością dyscyplinarną, opłatami za studia, ukończeniem studiów, skreśleniem z listy studentów itd. Wskazać bowiem należy, że chcąc prawidłowo rozstrzygać sprawy administracyjne, konieczna jest znajomość regulacji prawnych, ale i aktualnego orzecznictwa. Sprawy studencie nie należą do łatwych, o czym świadczy liczba skarg składanych przez studentów.

Adresatami seminarium są prorektorzy ds. studenckich; prodziekani ds. studenckich; kierownicy studiów doktoranckich; kierownicy i pracownicy działów spraw studenckich, działów prawnych, dziekanatów; członkowie komisji stypendialnych i komisji rekrutacyjnych; przedstawiciele władz samorządów studenckich i doktorantów.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://fpm.edu.pl/pl/projekty/seminarium-pt-sprawy-studenckie-w-orzecznictwie-naczelnego-sadu-administracyjnego-warszawa-dn-7-grudnia-2017-r

Dyskusja (0 komentarzy)