Aktualności
Życie akademickie
09 Listopada
Opublikowano: 2017-11-09

Seminarium pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (Warszawa, 30 listopada 2017).

Celem przedsięwzięcia jest omówienie ostatnich zmian wprowadzonych w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz analiza wybranych problemów związanych z tytułową pomocą materialną dla studentów i doktorantów.

Adresatami seminarium są osoby odpowiedzialne za przyznawanie tych świadczeń, w szczególności członkowie komisji stypendialnych, kierownicy działów spraw studenckich i działów ds. pomocy materialnej, kierownicy studiów doktoranckich, przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów. Z uwagi na termin do udziału zaproszeni są także członkowie odwoławczych komisji stypendialnych.

Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:

(http://fpm.edu.pl/pl/projekty/seminarium-pt-zmiany-w-pomocy-materialnej-dla-studentow-i-doktorantow-warszawa-dn-30-listopada-2017-r)

Dyskusja (0 komentarzy)