Aktualności
Życie akademickie
17 Grudnia
Źródło: Twitter/SGGW
Opublikowano: 2021-12-17

SGGW uruchomiła Centrum Medycyny Translacyjnej

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otwarto Centrum Medycyny Translacyjnej. To zespół nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w aparaturę, która pozwoli prowadzić badania wdrożeniowe wykorzystywane w medycynie, w tym również weterynaryjnej. 

Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW to pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie, wyposażony w unikatową, niezwykle zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą. Jego misją jest optymalne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego medycyny, medycyny  weterynaryjnej i biotechnologii na potrzeby rozwoju medycyny weterynaryjnej i medycyny.

CMT-SGGW będzie urzeczywistniało swoją misję poprzez realizację projektów medycznych i wdrażanie wyników badań do terapii różnego rodzaju chorób i schorzeń występujących u ludzi. Założenia badawcze oraz skuteczność leczenia pacjenta będą weryfikowane na etapie doświadczeń na modelach zwierzęcych, czego często brakuje w powstających na świecie ośrodkach medycyny translacyjnej.

SGGW można postrzegać symbolicznie jako wspólnotę osób zaangażowanych w realizowanie badań, transferu technologii i współpracę, które mają służyć życiu, co dobrze odzwierciedla jej anglojęzyczna nazwa Warsaw University of Life Sciences – mówił podczas uroczystego otwarcia prof. dr hab. Michał Zasada, rektor uczelni.

Podkreślił również niezwykle nowatorski charakter przedsięwzięcia, które umożliwia wdrażanie pionierskich rozwiązań w dziedzinie zdrowia publicznego i ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki, ale również systemu medycznego w Polsce. Połączenie wiedzy i różnych pomysłów badawczych „od zwierzęcia do człowieka”  stanowi ważny czynnik postępu w medycynie.

Powstanie Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW jest ukoronowaniem ponad 10-letnich starań, pracy koncepcyjnej, naukowo-badawczej i organizacyjnej realizowanej w ramach projektów WCB – Weterynaryjne Centrum Badawcze, CBB – Centrum Badań Biomedycznych i CMR – Centrum Medycyny Regeneracyjnej, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, rezerwy celowej budżetu państwa oraz środków własnych SGGW. Ponad 100 mln zł dofinansowania przekazał na realizację tego przedsięwzięcia Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Te trzy kolejne centra były etapami prowadzącymi do utworzenia Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW. Posiada ono znakomicie wyposażone pracownie do badań obrazowych i czynnościowych, zaawansowanej analityki medycznej, hodowli komórkowych i tkankowych oraz zwierzętarnie dla zwierząt laboratoryjnych, gospodarskich i towarzyszących spełniające warunki do uzyskania certyfikacji GLP.

Pierwszym projektem realizowanym w ramach CMT-SGGW będą badania prof. n. med. Zbigniewa Gałązki z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który wraz z naukowcami SGGW zajmie się zastosowaniem leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych.

Krzysztof Szwejk, źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)