Aktualności
Życie akademickie
10 Sierpnia
Źródło: Unsplash
Opublikowano: 2023-08-10

SGH koordynuje powstanie Forum Ambasadorów Uniwersytetów Europejskich

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z sześcioma uczelniami partnerskimi rozpoczyna realizację projektu EUC-VOICES, dotyczącego rozwoju unijnej inicjatywy European Universities. Polska uczelnia odpowiada za stworzenie nowego Forum Ambasadorów Uniwersytetów Europejskich.

Projekt skierowany jest do studentów i doktorantów z uczelni, które wchodzą w skład istniejących konsorcjów Uniwersytetów Europejskich. To ponadnarodowe alianse instytucji szkolnictwa wyższego. Ich celem jest zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Pod szyldem European Universities działa obecnie 50 sojuszy, które skupiają 430 instytucji szkolnictwa wyższego z 35 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE oraz Islandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji, a także Albanii, Czarnogóry, a także Bośni i Hercegowiny. Zrzeszają także prawie 1700 partnerów stowarzyszonych (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne).

Projekt EUC-VOICES ma za zadanie wzmocnić zaangażowanie i pobudzić aktywność młodych Europejczyków, umożliwiając im większy udział w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej, wymianie doświadczeń oraz budowaniu aktywnych postaw obywatelskich i społecznej odpowiedzialności na bazie unijnych wartości.

Zakres merytoryczny przedsięwzięcia obejmuje cztery główne obszary:

  • organizacja dorocznego wydarzenia European Student Assembly (ESA) w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, z udziałem studentów i doktorantów reprezentujących konsorcja Uniwersytetów Europejskich;
  • utworzenie Forum Ambasadorów Uniwersytetów Europejskich (European Universities Ambassadors Forum);
  • utworzenie sieci absolwentów – uczestników ESA oraz innych spotkań realizowanych w ramach projektu (Alumni Network), obejmującej uczestników wszystkich edycji European Student Assembly;
  • zebranie i upowszechnianie dobrych praktyk i opracowanie modelu zaangażowania studentów, który mógłby być wykorzystywany przez uniwersytety, w tym również nieuczestniczące we wspieranych przez Komisję Europejską konsorcjach.

W ramach projektu studenci i doktoranci wezmą udział w szkoleniach, dyskusjach i debatach przyczyniających się do budowania ich kompetencji i wzmacniania zaangażowania na rzecz rozwoju Uniwersytetów Europejskich i w szerszym kontekście Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Inicjatywa ma służyć również budowaniu rozpoznawalności i prestiżu inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, wzmacnianiu współpracy pomiędzy poszczególnymi konsorcjami oraz integracji działań realizowanych przez poszczególne konsorcja w życie akademickie poszczególnych, uczestniczących w nich uczelni.

Projekt EUC-VOICES realizowany będzie do 2026 roku przez siedem uczelni: Université Grenobles Alpes (konsorcjum CHARM-EU), Szkoła Główna Handlowa (CIVICA), Maximilian Universitaet Wuerzburg (CHARM-EU), Université de Strasbourg (EPICUR), University of Torino (UNITA), The Technical University of Cluj-Napoca (EUt+), NHL Stenden (RUN-EU). Polska uczelnia koordynuje utworzenie nowego Forum Ambasadorów Uniwersytetów Europejskich.

źródło: SGH

Trzy nowe europejskie


Dyskusja (0 komentarzy)