Aktualności
Życie akademickie
18 Listopada
Źródło: www.lublininfo.com
Opublikowano: 2022-11-18

Skąd pochodzą lubelscy studenci?

Młodzież z Ukrainy, Białorusi, Tajwanu, Norwegii i Nigerii stanowi największą grupę wśród zagranicznych studentów kształcących się w Lublinie – wynika z raportu przygotowanego przez Urząd Miasta we współpracy z pięcioma uczelniami publicznymi. 

Projekt realizowany był od kwietnia 2021 r. do października 2022 r. W prace zaangażowanych było ponad 20 osób, w tym pracownicy Urzędu Miasta Lublin oraz pięciu uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W przedsięwzięciu brali również udział studenci kierunków: matematyka na Politechnice Lubelskiej (Koło Naukowe „KWATERNION” oraz geoinformatyka (Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków „GeoIT”) i geografia na UMCS (Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Adama Malickiego), chcący zdobyć doświadczenie przed wejściem na lokalny rynek pracy.

Przeprowadzone badania miały na celu pokazanie, skąd przyjeżdża młodzież, by podjąć studia w Lublinie. Objęły okres od 2011 do 2021 roku. W ciągu tej dekady nad Bystrzycę przybyło łącznie ponad 220 tys. młodych osób z całej Polski. Ponad 72% pochodziło z województwa lubelskiego, 9% – z mazowieckiego, ponad 7% – z podkarpackiego i blisko 5% – ze świętokrzyskiego. Najmniej studentów przyjechało natomiast z województwa lubuskiego (0,1%), opolskiego (0,11%) i zachodniopomorskiego (0,16%). Podkarpacie miało w analizowanym okresie największy udział procentowy kobiet przyjętych na studia do Lublina – 70,47%.

Studenci zagraniczni przybywali do Koziego Grodu najczęściej z Ukrainy, Białorusi, Tajwanu, Norwegii, Nigerii, Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych. Najwyższy udział kobiet w liczbie studentów z tych państw miała Tajlandia (74,31%), najniższy zaś Nigeria (12,21%).

Przeprowadzona analiza ujawniła, że najwięcej osób z Polski wybierało kierunki z grupy Biznes, administracja i prawo oraz Technika, przemysł, budownictwo. Obcokrajowcy decydowali się dodatkowo na kierunki z grupy Zdrowie i opieka społeczna, co między innymi sprawiło, że Lublin w ostatnich latach stał się międzynarodowym centrum edukacji oraz usług medycznych, a także ważnym ośrodkiem eksperckim.

Najmniej popularnymi kierunkami w przypadku studentów polskich były te z grupy Rolnictwo, zaś w przypadku studentów zagranicznych – z grupy Kształcenie. Trend wzrostowy można zaobserwować w liczbie studentów przyjmowanych na I rok studiów w grupach: Technologie teleinformacyjne oraz Usługi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Lublin w ostatnim dziesięcioleciu stał się jednym z największych ośrodków informatycznych w kraju oraz jednym z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności IT i nowoczesnych usług biznesowych. Uczelnie zaś tworząc swoją ofertę dydaktyczną, dostosowały ją do potrzeb oraz perspektyw rozwoju lokalnego rynku pracy.

W ostatnich latach w Lublinie dostrzec można wzrostową tendencję jeśli chodzi o liczbę studentów. Według GUS oraz danych przekazanych przez uczelnie w roku akademickim 2021/22 w Lublinie kształciło się 64 977 studentów, w tym 8 289 zagranicznych – to ponad 4 tys. więcej niż rok wcześniej. Tym samym wskaźnik umiędzynarodowienia lubelskich uczelni wzrósł do niemal 13% i ulokował Lublin w czołówce akademickich miast Polski.

MK, źródło: www.student.lublin.eu

Analiza napływu studentów do Lublina

Dyskusja (0 komentarzy)