Aktualności
Życie akademickie
18 Listopada
Opublikowano: 2021-11-18

Skarby Biblioteki PTPN

Pamiętnikowi Władysława Szczurkiewicza, który opisywał wydarzenia z I wojny światowej, a także swoje zaangażowanie w organizację oddziału, złożonego z ochotników z ziemi pilzneńskiej mających zasilić szeregi Legionów Polskich, będzie poświęcone kolejne spotkanie w ramach cyklu Skarby Biblioteki PTPN. Wydarzenie odbędzie się 24 listopada.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizuje kolejne spotkanie w ramach cyklu Skarby Biblioteki PTPN. Bohaterem będzie tym razem pochodzący z Galicji Władysław Szczurkiewicz (1864–1936). Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie edycja krytyczna jego wspomnień opublikowana pod tytułem: Pamiętnik komisarza wojskowego Legionów Polskich Naczelnego Komitetu Narodowego (1914–1918). Publikacja została wydana wspólnie przez Wydawnictwo PTPN i Dom Kultury Pilzno – Muzeum Regionalne. Przy opracowaniu dzieła brali udział: dr Norbert Delestowicz, dyrektor Biblioteki PTPN i mgr Alina Kucharska, pracowniczka Działu Gromadzenia, w kooperacji z dr Marzeną Baum-Gruszowską z Muzeum Regionalnego w Pilźnie.

Władysław Szczurkiewicz urodził się w 1864 roku w Staniątkach niedaleko Krakowa jako syn Marii i Józefa Szczurkiewiczów. Z wykształcenia był inżynierem, specjalistą budowy dróg i mostów. Około 1880 roku ożenił się z Marią z domu Grohmann, z którą doczekał się pięciorga dzieci. Dorosłe życie związał z Pilznem na Podkarpaciu, gdzie od przynajmniej 1893 roku pracował w Radzie Powiatowej. Od 1894 roku działał w powołanym w Pilźnie oddziale Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, następnie został przewodniczącym utworzonej w 1912 roku drużyny polowej. Od sierpnia 1914 roku pełnił funkcję komisarza wojskowego Powiatowego Komitetu Narodowego. Do jego obowiązków należało m.in. prowadzenie werbunku do tworzonych Legionów Polskich. Po zakończeniu I wojny światowej Szczurkiewicz w dalszym ciągu aktywnie działał na rzecz Pilzna. Zmarł w wyniku długoletniej choroby w 1936 roku.

Pamiętnik Szczurkiewicza dotyczy okresu Wielkiej Wojny i zaangażowania autora w organizację oddziału, złożonego z ochotników z ziemi pilzneńskiej mających zasilić szeregi Legionów Polskich. To jednak nie wszystko, bowiem autor daje niepowtarzalną okazję do spojrzenia z bliska na wydarzenia rozgrywające się wówczas w Galicji, dotyczące życia codziennego, tak sfery prywatnej, rodzinnej, jak i publicznej. Autor odsłania przed czytelnikiem realistyczne obrazy światowego konfliktu, ale w skali regionalnej. Składają się na nie kolejne zniszczone przez przemarsze wojsk oraz okupacje wsie i miasteczka, narastające problemy nękające ludność cywilną, ale i niepodległościowa działalność Polaków organizujących Naczelny Komitet Narodowy i Legiony Polskie, z którymi następnie czytelnik wyrusza na fronty wojny. Dzięki Szczurkiewiczowi czytelnik wnika w lokalną społeczność, poznając nie tylko ludzi poszkodowanych przez wojnę, uciekinierów, ale i przedstawicieli lokalnej inteligencji, zaangażowanych w życie społeczne ziemi pilzneńskiej.

Spotkanie odbędzie się w środę 24 listopada o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń PTPN przy ulicy Seweryna Mielżyńskiego 27/29 (wejście od strony dziedzińca).

MK

Skarby Biblioteki PTPN plakat

Dyskusja (0 komentarzy)